Ørsted en ARK Natuurontwikkeling testen rewilding op zee

| 17 mei 2022

Bron: Ørsted

Het Deense energiebedrijf Ørsted en ARK Natuurontwikkeling gaan gezamenlijk testen of de principes van rewilding op zee werken. Ze willen hiermee bijdragen aan de verbetering en uitbreiding van de natuur in de oceanen. 

Door de enorme expansie van de offshore wind infrastructuur – nodig om de opwarming tegen te gaan – is er tegelijkertijd meer verstoring van de zeenatuur. Volgens beide partijen moet natuurherstel samengaan met het bouwen van een infrastuctuur voor hernieuwbare energie.

Ørsted ambieert om hernieuwbare energie te leveren met een netto positieve impact op de biodiversiteit. ARK Natuurontwikkeling is pionier van rewilding van natuur en één van de grondleggers van Rewilding Europe. Rewilding streeft naar gezonde, complete ecosystemen door het creëren van omstandigheden waarin natuur kan herstellen en daardoor ook op de lange termijn kan blijven floreren.

Op land heeft ARK laten zien hoe haar rewildingaanpak nieuwe, robuuste en gevarieerde natuur kan opleveren. De rewildingaanpak is nog nooit eerder op grote schaal getest in zee. ARK en Ørsted zullen vanaf nu hun expertise combineren om ook in de oceanen te zorgen voor gezonde, rijke ecosystemen die klimaatverandering kunnen opvangen en gezond voedsel voor mensen blijven geven.

Rasmus Errboe, Head of Continental Europe van Ørsted: “De klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit moeten echt met grote snelheid aangepakt worden. Dat mag niet ten koste gaan van natuur – en dat hoeft ook niet, daar zijn we bij Ørsted van overtuigd. Ik ben heel verheugd dat deze nieuwe samenwerking gaat bijdragen aan ons ambitieuze biodiversiteitsprogramma. Samen gaan we innovatieve maatregelen onderzoeken om te zien hoe rewilding de gezondheid van onze oceanen kan versterken. En wat de offshore windsector daaraan kan bijdragen.”

 

Jos Rademakers, directeur van ARK Natuurontwikkeling: “ARK en Ørsted willen uiteindelijk hetzelfde bereiken: gezonde oceanen waar de natuur weer kan floreren. We streven naar herstel van belangrijke, natuurlijke processen in zee en willen bijdragen aan windparken die goed zijn voor de natuur én de maatschappij. We kunnen niet langer wachten met positieve impact creëren – we moeten nú de zeenatuur gaan versterken.”

Marine FieldLab

De partners willen als eerste stap een Marine FieldLab voor rewilding oprichten op de Noordzee. Hier moet nog de meest ecologisch geschikte plek voor gevonden worden. In het lab zullen veelbelovende rewilding maatregelen worden getest en geïmplementeerd.

De focus zal aanvankelijk liggen op schelpdierriffen. Deze riffen staan aan de basis van het mariene ecosysteem als voedselbron, woon-, paai- en rustplaast voor vele soorten. Er zijn op dit moment maar weinig plaatsen in de Noordzee waar de larven van schelpdieren zich kunnen hechten en nieuwe riffen kunnen creëren. De resultaten worden op de voet gevolgd en de maatregelen zo nodig aangepast en verfijnd, aldus de partners. Ørsted en ARK gaan de beste manieren onderzoeken hoe windparken kunnen bijdragen aan het starten van nieuwe riffen zodat de zee zelf weer kan zorgen voor biodiversiteit. Als een methode goed uit de tests komt kan die snel op grotere schaal worden ingezet, in bestaande en toekomstige windparken van Ørsted, wereldwijd.

Ørsted dingt mee in de aanbesteding van het nieuwe offshore windpark Hollandse Kust West waar natuurherstel en -ontwikkeling een belangrijke criterium is. Het voornemen is om ook in al bestaande en toekomstige windparken van Ørsted zeenatuur te revitaliseren. Daarnaast geven beide organisaties aan dat er ook op grote schaal buiten de windparken aan natuurontwikkeling moeten worden gewerkt.

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.