Overproductie wind droogpompen in bassins

| 17 oktober 2013

 

Investeerders gezocht voor ambitieus plan

Energy Valley tracht invulling te geven aan de groeikansen van de Energie-sector in Noord-Nederland. Het bedrijf heeft een plan om overtollige windenergie niet verloren te laten gaan. Tijdens harde wind wordt de overproductie van energie opgewekt door offshore windturbines droog gepompt in enorme bassins. Vervolgens kan het ‘valmeer’ in perioden waarin weinig windenergie wordt geproduceerd opnieuw worden gevuld. Het zeewater wordt dan langs de generatoren geleid om opnieuw stroom op te wekken.Darwind-naaf

Op dit moment worden windmolens die te hard draaien af en toe uitgezet omdat het netwerk de aanvoer niet kan verwerken.  Op momenten dat het windstil is, daalt de energieproductie juist fors en wordt stroom een stuk duurder. Door de overvloed aan energie die op één moment ontstaat terug te winnen op een moment dat er weinig windstroom voorhanden is kan er een hogere prijs voor worden gevraagd. Volgens experts van Energy Valley kan dit maar liefst 160 miljoen euro per jaar gaan opleveren. Daarnaast zou er nog eens 40 miljoen euro verdiend kunnen worden door op verzoek van energieproducenten stroom op te slaan om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Lees het originele artikel.

Bron: Economie Groningen

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Kleine Windmolens, Offshore Windparken, Offshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Rotorblad, Wereldwijd, Wereldwijd Windparken, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.