Pondera brengt kansen voor Nederlandse ondernemers op windenergiemarkt in Indonesië in kaart

| 17 april 2024

Namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en op initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland heeft onderzoeksbureau Pondera diverse mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers op de onshore en offshore windmarkt in Indonesië geïdentificeerd.

Indonesië heeft zich ten doel gesteld om in 2025 23% hernieuwbare energie in de energiemix te hebben. Hoewel de belangstelling van ontwikkelaars van hernieuwbare energie en de beschikbaarheid van financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden groot is, verloopt de ontwikkeling van infrastructuur voor hernieuwbare energie traag. Verschillende oorzaken dragen hier volgens Pondera aan bij, zoals de overvloed aan steenkool in eigen land en subsidies en stimuleringsmaatregelen die fossiele brandstoffen bevoordelen. Bovendien stimuleert koolstofbelasting het gebruik van duurzame alternatieven op dit moment nog niet.

Indonesië blijft zich inzetten om zijn uitstoot te verminderen en hernieuwbare groei te stimuleren. De regering van Indonesië heeft haar plan aangekondigd om de uitstoot tegen 2030 aanzienlijk te verminderen en de ambitie om tegen 2060 een netto nuluitstoot te bereiken. Om deze doelstellingen te bereiken, zal Indonesië kolencentrales moeten sluiten, meer moeten investeren in hernieuwbare energie, efficiënte technologieën moeten invoeren en zijn infrastructuur moeten moderniseren.

Just Energy Transition

Deze verandering zou kunnen voortkomen uit het Just Energy Transition Partnership (JETP). Het JETP, dat werd opgericht tijdens de G20-top op Bali, is bedoeld om de energietransitie te bevorderen. Een groep landen, bekend als de International Partners Group (IPG), heeft samen met de regering van Indonesië US$20 miljard toegezegd om een Just Energy Transition in Indonesië te ondersteunen. Nederlandse expertise en innovatie staan klaar om een centrale rol te spelen in acht kernthema’s:

Pondera Studie

Pondera heeft de diverse mogelijkheden binnen het JETP beoordeeld en kansen voor Nederlandse ondernemingen geïdentificeerd. In 2016 werd Pondera actief in Indonesië, met het doel om de energietransitie in opkomende markten te versnellen. Pondera’s ervaring in de Indonesische duurzame energiesector versterkt de analyse van geplande CIPP-projecten en strategische (beleids)interventies. De studie brengt projectkansen en unieke Nederlandse expertise bij elkaar.

De meest veelbelovende kansen vallen onder 8 thema’s. Nederlandse bedrijven kunnen ondersteuning krijgen van door de Nederlandse overheid gefinancierde faciliteiten en zijn goed gepositioneerd om een belangrijke uitvoerende rol te spelen in deze thema’s, zijnde:

  • Netverbindingen tussen eilanden: implementatie van sebsea-kabels en HVDC-technologie
  • Gebruik en opslag van koolstof
  • Windenergie: onshore en offshore
  • Drijvende zon-PV en (gepompte) waterkracht
  • Duurzaamheidsanalyse, rapportage en belasting
  • Duurzame oplossingen voor methaanemissiereductie
  • Drijvende zonne-energie op zee
  • Inkoop van duurzame energieprojecten

Mogelijkheden voor windenergie op land en op zee

Het windenergiepotentieel in Indonesië is minstens tientallen GW voor windenergie op land en op zee. Op dit moment is er slechts iets meer dan 150 MW van 2 windparken geïnstalleerd en zijn 3 windparken in aanbesteding. Deze 3 projecten hebben te kampen met aanzienlijke vertragingen bij de financiële afronding. Offshore windenergie bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium, met een paar lopende pre-haalbaarheidsstudies. Een regelgevend kader voor deze technologie ontbreekt.

Volgens Pondera wordt de implementatie van windenergie in Indonesië vooral belemmerd door: het huidige regelgevingskader voor vergunningen, landaankoop en projectaanbestedingen, een gebrek aan wind- en ruimtelijke gegevens, en beperkte ervaring van de autoriteiten met de technologie.

De Indonesische regering erkent deze uitdagingen en verwelkomt steun om ze te overwinnen. Dit schept mogelijkheden voor technische ondersteuning om het regelgevend kader, de institutionele ontwikkeling en de projectvoorbereiding voor de ontwikkeling van windenergie te verbeteren. De verwachte projecten bieden voldoende mogelijkheden voor Nederland om Indonesië te ondersteunen. Lees de volledige studie hier.

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.