Provincie Zuid-Holland neemt bevoegdheid vergunningverlening voor windenergie in Lansingerland terug

| 17 mei 2024

In november 2017 heeft het provinciebestuur van Zuid-Holland in een bestuursovereenkomst met de gemeente Lansingerland afgesproken dat gemeente zich in zou zetten voor het verlenen van vergunningen voor windturbines. Aangezien er in de tussentijd geen vergunningen zijn verleend, en de provincie wel mogelijkheden ziet, neemt de provincie nu deze bevoegdheid weer terug.

In november 2017 heeft het provinciebestuur in een bestuursovereenkomst met de gemeente Lansingerland afgesproken dat gemeente zich in zou zetten voor het verlenen van vergunningen voor windturbines. Het provinciebestuur zag af van haar bevoegdheden voor vergunningverlening in de veronderstelling dat vergunningverlening sneller zou gaan als de gemeente het zou doen.

Sinds 2017 zijn er door Lansingerland nog geen vergunningen voor windturbines verleend, en in mei 2023 gaf het gemeentebestuur aan daar ook geen mogelijkheden voor te zien. Het provinciebestuur ziet nog wel mogelijkheden en heeft dit met de gemeente besproken. Het provinciebestuur heeft vervolgens in december 2023 besloten om op 3 locaties in de gemeente Lansingerland te onderzoeken of er windturbines kunnen komen; Kruisweg oostzijde, Bleizo-West en Noordpolder. Op 14 mei is besloten dat de provincie ook de vergunningverlening voor de windenergie in Lansingerland oppakt.

Hiermee geeft het provinciebestuur ook uitvoering aan het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ waarin is afgesproken dat de provincie Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid neemt bij het ontwikkelen van windenergie in de gemeente Lansingerland.

Vervolgstappen

In juni organiseert de provincie een aantal informatiebijeenkomsten in Lansingerland. Inwoners krijgen informatie over het vervolgproces van de komst van windturbines in de gemeente Lansingerland. Begin 2025 start de provincie een vervolgtraject om te onderzoeken op welke locatie of locaties in Lansingerland 15 megawatt windenergie gerealiseerd kan worden. Nieuwe windturbines worden daarbij zo goed mogelijk ingepast in het landschap. Dit vervolgtraject doet de provincie samen met de omwonenden en andere belanghebbenden. Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten eind 2025 besluiten welke van de 3 locaties het meest geschikt is voor windenergie en eind 2026 het projectbesluit nemen met daarin het aangepaste omgevingsplan en de vergunningen. Bron: Provincie Zuid-Holland

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.