PVV tegen investeringen windenergie

| 17 september 2013

PVV is nog geen voorstander van de aangekondigde miljardeninvesteringen in windenergie op zee. Volgens minister Kamp (EZ) is dat wel nodig om de omslag naar duurzame energie op lange termijn te kunnen maken. Het kabinet sloot op advies van de SER, vakbonden en milieubeweging een akkoord over duurzame energie, waaronder windenergie. Klever (lid PVV) vindt dit onredelijk:  “Er is geen geld voor zorg, maar wel voor wind op zee”, zegt Klever (PVV). pvvDe lastenverzwaring van 15 miljard voor burgers en bedrijven is onverteerbaar,” aldus Klever.

Lees hier het originele bericht.

Bron: Tweedekamer.nl

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Subsidie, Wereldwijd, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.