Raedthuys wil green deal met Overijssel

| 17 februari 2012
bron: Raedthuys

Raedthuys wil investeren in een duurzame samenleving. De Raedthuys Groep wil de komende vijf jaar fors investeren in diverse projecten in Overijssel. Die investeringen kunnen oplopen tot 100 miljoen euro. Het Enschedese bedrijf heeft vorige week haar plannen gepresenteerd aan Overijssels gedeputeerde Theo Rietkerk.

“Het plan is goed ontvangen, maar dat biedt nog geen garanties. Op verschillende manieren wil de provincie onze regio versterken, bijvoorbeeld economisch en sociaal. Investeren in duurzame energie biedt op deze terreinen zeer goede mogelijkheden. Het regionale bedrijfsleven raakt betrokken bij de uitvoering, we creëren banen en maken het gebruik van duurzame energie mogelijk voor lagere inkomens”, aldus Ton Beune, algemeen directeur van de Raedthuys Groep.

Ambitie Overijssel

In het coalitieakkoord ‘De kracht van Overijssel’ roept de provincie alle partijen op om aan de slag te gaan met de regionale economie, de ruimtelijke kwaliteit, de sociale kwaliteit en het leefklimaat. Onder meer de klimaatverandering en het schaarser worden van grondstoffen en energie zijn onderwerpen die ook in Overijssel hun betekenis krijgen. Daarom heeft de provincie de ambitie om in 2020 zeker 20% van haar energie uit hernieuwbare bronnen als biomassa, bodem, wind en zon te halen.

Lees hier het persbericht

Category: Bedrijven, Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.