SSE Renewables wil deelnemen aan aanbesteding Hollandse Kust (west)

| 17 januari 2022

SSE Renewables is voornemens deel te nemen aan aanbesteding Hollandse Kust (west)Energiebedrijf SSE Renewables is van plan deel te nemen aan de komende aanbestedingen voor de 1,4 GW Hollandse Kust (west) Windpark Zone die tussen 14 april en 12 mei 2022 zullen plaatsvinden.

Op 23 december 2021 heeft de Nederlandse regering herziene ministeriële ontwerpbesluiten uitgevaardigd met beoordelingscriteria voor de aanbestedingen voor de vergunningen om de twee afzonderlijke 700 MW-locaties binnen de Zone te ontwikkelen.

Uitbreiding naar internationale markten

SSE Renewables is al een van de belangrijkste ontwikkelaars van offshore windenergie in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en zoekt nu naar mogelijkheden om haar capaciteiten op het gebied van de ontwikkeling, bouw en exploitatie van offshore windenergie te exporteren naar internationale markten. Zo heeft het bedrijf recentelijk de Japanse offshore windenergiemarkt betreden. Naast Nederland onderzoekt SSE Renewables ook actief de mogelijkheden in Polen, Portugal, Spanje en de Verenigde Staten.

De twee aanbestedingen voor Hollandse Kust (west) hebben een duidelijke focus op innovatie, waarbij de helft van het op punten gebaseerde systeem voor succesvolle inschrijvers aan deze categorie wordt toegewezen. SSE Renewables ziet hier kans om haar expertise op het gebied van ecologie en systeemintegratie te gebruiken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor huidige en toekomstige uitdagingen, zowel binnen de Nederlandse offshore windsector als daarbuiten.

Als de Hollandse Kust (west)-projecten succesvol zijn, zouden ze deel uitmaken van het onlangs gepubliceerde Net Zero Acceleration Programme van SSE Plc, dat volledig gefinancierde strategische kapitaalinvesteringsplannen ter waarde van £ 12,5 miljard tot 2026 omvat, naast ambitieuze doelstellingen voor 2031.

Hernieuwbare energieplannen

De plannen voor hernieuwbare energie omvatten een toename van de geïnstalleerde hernieuwbare energie capaciteit met 4 GW (netto) in de periode van vijf jaar tot 2026. Hiermee wordt de geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie verdubbeld tot 8 GW (netto). Dit biedt een basis voor ambitieuze nieuwe doelstellingen voor 2031, waaronder een vervijfvoudiging van de productie van hernieuwbare energie tot 50 TWh, de instandhouding van een duurzame pijplijn voor hernieuwbare energie van meer dan 15 GW en een verdrievoudiging van de eigen hernieuwbare-energiecapaciteit van SSE tot meer dan 13 GW (netto) ten opzichte van c.4 GW nu.

Als SSE Renewables succesvol is bij de aanbestedingen, zullen de Hollandse Kust (west) projecten naar verwachting in 2025-2026 in gebruik worden genomen, en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstellingen.

De details van het inschrijvingsproces voor Hollandse Kust (west) zullen binnenkort worden gepubliceerd. Het venster voor het indienen van inschrijvingen is gepland tussen 14 april en 12 mei 2022, waarbij de winnaars in de zomer zullen worden bekendgemaakt. Bron: SSE Renewables

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.