Startsein voor bouw windturbines op rioolwaterzuivering Amsterdam-West

| 17 juni 2024

Op 7 juni werd het startsein gegeven voor de bouw van vier windturbines, samen genaamd Windpark Westpoortweg, op rioolwaterzuivering Amsterdam-West. Samen met zonneparken en een groengasinstallatie is het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht daarmee vanaf begin 2025 energieneutraal.

Het waterschap bouwt de 4 windturbines op het terrein tussen de Westpoortweg en de Aziëhavenweg samen met duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Rosan Kocken, gedeputeerde van provincie Noord-Holland gaf samen met Sander Mager, lid dagelijks bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht en Marcel Dommisse, manager zon en wind HVC het startsein.

Het betreft vier windturbines van Vestas. H4A is in dit project verantwoordelijk gemaakt voor het ontwerp en de realisatie van de infrastructuur en van de betonfunderingen (CBoP) voor vier Vestas–windturbines. De windturbines zijn in april 2025 klaar.

Sander Mager, dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “De druk op het elektriciteitsnetwerk wordt komende jaren steeds groter. En door de groei van de stad moeten we steeds meer rioolwater zuiveren. We hebben duurzame energiebronnen nodig om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Samen met meer dan 24.000 zonnepanelen en onze groengasinstallatie, wekken de 4 windturbines straks evenveel energie op als we nodig hebben.”

Gedeputeerde Rosan Kocken: “Deze 4 windturbines zijn gebouwd tijdens een windstiltegebied qua wetgeving. Omdat nieuwe landelijke normen er nog niet waren hebben we als provincie lokale regels opgesteld. Wij zijn er trots op dat deze 4 windturbines daarvan het eerste resultaat zijn.”

Samen de energietransitie versnellen

Het waterschap zet zich in voor de overstap naar duurzame energie. HVC helpt waterschappen en gemeenten hierbij. Ze doen dit door zonneparken en windparken te bouwen en beheren. Marcel Dommisse, manager zon en wind HVC: “Wij zijn trots dat we gestart zijn met de bouw van dit project, waarbij lokale kennis van het waterschap over de rioolwaterzuiveringen en de kennis van windenergieprojecten van HVC goed samenkomen. Zo kunnen we samen de energietransitie versnellen.

De Noord-Hollandse gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Holland spraken in 2021 met elkaar af om voor 2030 2.7 terawattuur per jaar aan duurzame energie op te wekken. Dat is genoeg elektriciteit voor het equivalent van ongeveer 1 miljoen huishoudens in Noord-Holland. De 4 windturbines dragen 21.000 megawattuur per jaar hieraan bij. Dat is evenveel elektriciteit als het equivalent van  ongeveer 10.000 Amsterdamse huishoudens gebruiken. Bron/Afbeelding: AGV

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.