TenneT & Natuur/Milieu sluiten samenwerkingsovereenkomst

| 17 november 2014

Waar en hoe kunnen kabels en ‘stopcontacten’ *) voor windmolens op zee het beste worden neergelegd?  TenneT en Natuur & Milieu sluiten een samenwerking om het door TenneT aan te leggen net op zee, nodig voor het aansluiten van toekomstige offshore windparken, zo goed mogelijk in te passen in de natuur.

*) De TenneT platforms op zee zijn offshore substations die de door windparken opgewekte stroom verzamelen, converteren en via slechts één verbinding in de zeebodem naar TenneT’s hoogspanningsnet op het vasteland transporteren.

In het SER Energieakkoord is afgesproken om tussen nu en 2023 3.450 MW extra windvermogen op zee te realiseren. Dat is ruim vijftien keer zoveel als wat er nu staat. ‘We zijn blij met zoveel nieuwe windmolens voor schone energie en met de regierol die TenneT krijgt voor het aansluiten van alle offshore windparken op het Nederlandse hoogspanningsnet,’ zegt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu.

‘Tegelijkertijd willen we geen blijvende schade veroorzaken aan de duinen en zo min mogelijk het leven van planten en vissen verstoren.’ Bestuursvoorzitter Mel Kroon van TenneT: ‘Wij hebben veel ervaring met wind op zee in Duitsland. Voor dit soort grote infrastructurele projecten is draagvlak nodig waarbij wij oog hebben voor mens, natuur en de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Optimale samenwerking tussen alle stakeholders is daarom cruciaal.’

tennet

Bron: TenneT

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Offshore Windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.