TenneT realiseert extra ruimte op net voor windparken en zonneweides in Friesland, de Flevopolder, Gelderland en Utrecht

| 17 november 2022

TenneT kan in vier provincies extra ruimte voor nieuwe aansluitingen van zonneparken en windturbines realiseren. Dat concludeert de landelijke netbeheerder na onderzoeken in die regio’s, waarbij is onderzocht of het net op piekmomenten kan worden ontlast. Het gaat om Friesland, de Flevopolder, Gelderland en Utrecht.

In eerste instantie komt er in totaal 161 MW aan extra capaciteit bij, groeiend naar ruim 370 MW in 2024. De 161 MW extra vermogen is vergelijkbaar met het vermogen van 650.000 zonnepanelen. TenneT gaat tegelijkertijd actief op zoek om dit vermogen komende periode uit te breiden.

Congestie

In de vier regio’s was in 2021 de maximale capaciteit van het regionale hoogspanningsnet bereikt door de snelle opkomst van met name zonneparken. Deze ontwikkeling ging sneller dan dat hoogspanningsnetten kunnen worden uitgebreid. Hierdoor konden er tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Geïnteresseerde partijen kwamen op een wacht- of interesselijst te staan.

Flexibel gebruik net

TenneT geeft aan de afgelopen periode onderzoek uitgevoerd te hebben om te kijken of het mogelijk is om door middel van flexibel gebruik van het net meer ruimte te creëren. Gebruikers van het elektriciteitsnet ontlasten dan tegen een vergoeding op drukke momenten het elektriciteitsnet. Dit is vergelijkbaar met het systeem van spitsmijden. Hierdoor ontstaat extra ruimte op het bestaande net en kunnen er meer partijen worden aangesloten. Regelgeving om deze vorm van flexibiliteit in te zetten is dit jaar door de toezichthouder ACM aangepast, zodat het makkelijker kan worden toegepast.

In de vier provincies kan er door de inzet van flexibiliteit komende periode 161 MW aan extra ruimte bijkomen. De additionele ruimte groeit verder naar 370 MW op het moment dat in Friesland de transformatorcapaciteit is uitgebreid, naar verwachting in 2024. De komende twee maanden gaat TenneT afspraken maken met de partijen die flexibel vermogen kunnen leveren. De regionale netbeheerders Stedin (Utrecht) en Liander (Friesland, Flevopolder en Gelderland) kunnen aansluitend daarop weer starten met de processen om klanten aan te sluiten die op een wacht- of interesselijst terecht waren gekomen.

Vervolgonderzoek naar meer capaciteit

De gevonden hoeveelheid flexibiliteit is niet voldoende om alle klanten op de wachtlijsten in de verschillende provincies te faciliteren. De wacht- en interesselijst bedraagt in deze regio’s samen circa 1000 MW. Robert Kuik, Head Grid Planning TenneT: “De resultaten van deze onderzoeken zijn een mooie eerste stap. Maar ik denk dat er nog aanvullende ruimte bij kan komen als nog meer gebruikers in de regio gaan meedoen aan spitsmijden. Onze inschatting is dat momenteel pas tien procent van het flexibel potentieel is gevonden. Daarom gaan we komende periode actief op zoek naar meer partijen die deel willen nemen en flexibel vermogen kunnen bieden.”

3,5 miljard euro aan investeringen

Parallel aan deze maatregel vinden er ook volop netversterkingen plaats. In alle provincies wordt volop gewerkt aan versterking en aanpassing van het hoogspanningsnet. TenneT investeert de komende tien jaar ruim 3,5 miljard euro in de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Hierbij worden de provinciale netten uiteindelijk opgeknipt in meerdere kleinere deelgebieden met ieder een eigen oprit naar de hoogspanningssnelweg. Ook worden er extra verbindingen aangelegd. Over tien jaar wordt de capaciteit op diverse plekken verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Zie voor schema het persbericht.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.