Veel pessimisme in windenergiesector

| 17 juni 2010
bron: Bosch en van Rijn

Bosch en Van Rijn zette onlangs een enquete uit onder 1.000 professionals die actief zijn in de windenergie. De centrale vraag was:

“Hoe moet het verder met windenergie op het land in Nederland?

Wereldwijd is windenergie een succes die ondanks de crisis blijft groeien. In 2009 werd in Azie, Noord Amerika en Europa voor 45 miljard euro aan windturbines geinstalleerd. Windenergie is de snelst groeiende energievorm en biedt werkgelegenheid aan ruim een half miljoen mensen.

Nederland is daarop een uitzondering. De doelstelling van kabinet Balkenende IV was om het windenergievermogen op land te verdubbelen van 2.000 MW naar 4.000 MW. Daar is weinig van terecht gekomen want de teller staat nog steeds op 2.000 MW.


Oorzaak:

  1. Veel weerstand bij omwonenden van windparken
  2. Gemeenten houden vergunningen tegen
  3. Het Rijk spant zich onvoldoende in


Oplossing:

  1. Leg verplichtingen op aan gemeenten, provincies en energiebedrijven
  2. Laat Rijk en provincies de vergunningen regelen
  3. Leg beter uit wat nut is van windenergie en waarom windturbines noodzakelijk zijn.

Hoeveel windvermogen staat er in 2014?

  1. 83% denkt dat ook in 2014 de doelstelling van 4.000 MW niet wordt gerealiseerd
  2. Meer dan 50% denkt dat de teller niet boven 3.000 MW komt
  3. Provincies zijn optimistischer dan gemeenten, initiatiefnemers en projectontwikkelaars.


Teleurstelling

De verwachtingen waren in 2007 hoog. Per jaar zou 150 tot 300 MW worden gerealiseerd en Balkenende IV legde een ambitieuze doelstelling neer. Veel vraagtekens werden gezet bij de haalbaarheid van deze doelstelling. De boodschap was duidelijk, jaarlijks zou 150 tot 300 MW worden gerealiseerd. Het resultaat bleef achter en de frustratie steeg.

De weerstand bij omwonenden bleef hoofoorzaak nr. 1. En windenergieprojecten bleven stranden op het gemeentehuis. Vier jaar geleden was dat zo. In 2007 was het de bedoeling om flink te investeren over nut en noodzaak van windenergie.

Gemeenten zouden geholpen worden en VROM en EZ kondigden een communicatiecampagne aan. Er kwam hier echter niets van terecht. Gemeenten voelen zich alleen staan en krijgen te weinig steun vanuit Den Haag. Overigens de branche kan zich dit in zijn geheel aantrekken want ook zij zijn er niet in geslaagd om burgers en gemeenten te overtuigen van de voordelen van windenergie.

Category: Bedrijven, Leveranciers, Windenergie

Reacties zijn gesloten.