VS: BOEM identificeert ontwerp-windenergiegebieden in centrale deel Atlantische Oceaan

| 17 november 2022

© BOEM

Het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) heeft gisteren acht ontwerp-windenergiegebieden (WEA’s) voor de centrale Atlantische kust van de VS aangekondigd voor openbare beoordeling en commentaar.

De ontwerp-WEA’s beslaan ongeveer 1,7 miljoen acres voor de kust van North Carolina, Virginia, Maryland en Delaware, met de dichtstbijzijnde punten tussen 19 en 77 zeemijl van de centrale Atlantische kust. Ze vertegenwoordigen een subset van de oorspronkelijke 3,9 miljoen acres van het Call Area die het ministerie van Binnenlandse Zaken in april 2022 aankondigde voor openbaar commentaar.

De definitieve WEA’s kunnen verder worden gewijzigd na verwerking van feedback van overheidspartners, oceaangebruikers en belanghebbenden. Het BOEM vraagt om commentaar over mogelijke conflicten met de ontwerpgebieden, onder meer met een mogelijke vaargeul van de Amerikaanse kustwacht (USCG) voor passerende schepen, commerciële visserij, NASA veiligheidszone en mariene habitatgebieden.

Het BOEM is voornemens deze gebieden verder te verkennen met het ministerie van Defensie, de USCG, de NASA en andere oceaangebruikers, zoals de visserijsector, om aanvullende informatie te verzamelen die in aanmerking moet worden genomen voordat de WEA’s definitief worden vastgesteld.

Openbare bijeenkomsten en opmerkingen

De volgende stap in het leasingproces is een openbare commentaarperiode van 30 dagen. Deze startte op 16 november 2022 en sluit op 16 december 2022 om 23.59 uur ET. Tijdens de commentaarperiode zal het BOEM virtuele bijeenkomsten organiseren om de visserijgemeenschap en milieuorganisaties te betrekken bij het verzamelen van meer informatie over de WEA’s en het bespreken van de volgende stappen. Bron: BOEM

Tags: , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.