Windindustrie roept op tot Europees verbod op het storten van turbinebladen tegen 2025

| 17 juni 2021

WindEurope wil verbod op landstorten van windturbinebladen tegen 2025Op het jaarlijkse congres van de Spaanse windorganisatie AEE hebben Giles Dickson, CEO van WindEurope, en Juan Virgilio Márquez, algemeen directeur van AEE, de Europese Commissie opgeroepen tot een Europees verbod op het storten van ontmantelde windturbinebladen tegen 2025. Een stortverbod zou de ontwikkeling van duurzame recyclingtechnologieën voor composietmaterialen verder moeten versnellen.

Met de oproep zet de Europese windindustrie zich actief in om 100% van de buiten gebruik gestelde bladen te hergebruiken, recyclen of terug te winnen. Verschillende toonaangevende bedrijven hebben al ambitieuze plannen aangekondigd voor het recyclen en terugwinnen van bladen.

Het verbod zou tegen 2025 in werking moeten treden en ook gelden voor andere grote composietcomponenten in de gondels van moderne windturbines. Tegelijkertijd verbindt de industrie zich ertoe om geen afgedankte windturbinebladen van Europa naar andere landen buiten Europa te sturen om te worden gestort.

Tegenwoordig is de standaard levensduur van een windpark op land ongeveer 20-25 jaar. 85-90% van de totale massa van een windturbine kan al worden gerecycled. De meeste componenten – waaronder staal, cement, koperdraad, elektronica en tandwielen – hebben recyclingkringen tot stand gebracht. Windturbinebladen zijn echter moeilijker te recyclen. Ze bevatten complexe composietmaterialen – een combinatie van versterkte vezels (meestal glas- of koolstofvezels) en een polymeermatrix. Deze composieten verhogen de prestaties van windturbines. Ze zorgen voor lichtere en langere bladen met geoptimaliseerde aerodynamica. Maar hun configuratie stelt ook uitdagingen voor recycling.

WindEurope verwacht dat tegen 2025 jaarlijks ongeveer 25.000 ton bladen het einde van hun operationele levensduur zullen bereiken. Duitsland en Spanje zullen het hoogste aantal buiten gebruik gestelde bladen zien, gevolgd door Denemarken. Tegen het einde van het decennium zullen Italië, Frankrijk en Portugal ook beginnen met het aanzienlijk buiten gebruik stellen van bladen en het jaarlijkse ontmantelde volume zou tegen 2030 kunnen verdubbelen tot 52.000 ton.

Versnelling ontwikkeling van commercieel haalbare duurzame recyclingmethoden

“Een verbod op het storten van windturbinebladen zal de ontwikkeling van duurzame recyclingtechnologieën helpen versnellen. Oostenrijk, Finland, Duitsland en Nederland hebben al een stortverbod. Maar we roepen de Europese Commissie op om een ​​geharmoniseerde Europese aanpak voor te stellen”, zegt Dickson.

Er zijn enkele technologieën beschikbaar om de composietmaterialen in bladen te recyclen, en een toenemend aantal bedrijven biedt composietrecyclingdiensten aan, maar deze oplossingen zijn nog niet volwassen genoeg, algemeen beschikbaar op industriële schaal en/of kostenconcurrerend. Om deze technologieën commercieel levensvatbaar te maken, is inzet nodig van beleidsmakers, andere composietgebruikers en de recyclingindustrie.

Rol van overheid als aanjager

Overheden kunnen een beslissende rol spelen bij het aanjagen van de circulariteit van windturbinebladen. Ze moeten de financiering voor onderzoek en ontwikkeling (R+D) verhogen bij de commercialisering en opschaling van verschillende technologieën voor het recyclen van bladen. Deze omvatten mechanisch malen, pyrolyse, microgolfpyrolyse, hoogspanningspuls fragmentatie, solvolyse en wervelbedtechnologie. De EU moet ook R & D-financiering verstrekken om de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe materialen voor circulaire bladen te stimuleren.

Ook belangrijk voor andere industrieën

Als volgende stap, zal de windindustrie een roadmap ontwikkelen, waarin de stappen die nodig zijn om de circulariteit van windturbinebladen te versnellen, nader worden beschreven. Composieten worden echter niet alleen gebruikt in bladen van windturbines. Het zijn belangrijke materialen in sectoren als luchtvaart, automobielindustrie, zeevervoer, luchtvaart, vrijetijds- en sportuitrusting, bouw en bouw.

De windindustrie zal daarom nauw samenwerken met de chemische industrie, als leverancier van innovatieve chemische recyclingoplossingen, evenals met andere composieten gebruikende industrieën, zoals de botenindustrie.

Marco Mensink, directeur-generaal van Cefic, licht toe: “De chemische industrie staat klaar om de circulaire ambities van de windindustrie te ondersteunen. Dankzij innovatieve chemie kunnen we ervoor zorgen dat er geen ontmanteld windturbineblad op een vuilstort belandt. Door gebruik te maken van de kracht van chemie, maken we meer performante en duurzame bladen, die ook volledig kunnen worden gerecycled aan het einde van hun levenscyclus.“

Philip Easthill, secretaris-generaal van de European Boating Industry, zegt: “De recreatievaartindustrie staat voor soortgelijke uitdagingen als de windindustrie als het gaat om het recyclen van composieten. We delen een gemeenschappelijk belang bij het ontwikkelen van nieuwe recyclingtrajecten en -faciliteiten in heel Europa. Samen zullen we de beste routes identificeren om onze gecombineerde samengestelde afvalstromen te recyclen.” Bron: WindEurope

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.