Windpark De Rietvelden geopend

| 17 oktober 2021
Windpark De Rietvelden geopend

© Windpark De Rietvelden

Op vrijdag 15 oktober is Windpark De Rietvelden in ’s-Hertogenbosch officieel geopend. De vier windturbines produceren naar verwachting jaarlijks circa 38.600 megawattuur per jaar. 

Het windpark werd geopend door wethouder Mike van der Geld. Windpark De Rietvelden bestaat uit vier 4 Nordex N117/3600 windturbines op en bij bedrijventerrein De Rietvelden in ’s-Hertogenbosch. Deze turbines hebben een ashoogte van 119 m, een rotordiameter van 117 m en een tiphoogte van 177,5 m. Het windpark is een gezamenlijk initiatief van Heineken, containerterminal BCTN, firma Barten, de familie Pennings, coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Coöperatie BWW en Pure Energie coördineerden de ontwikkeling en bouw van het windpark en zorgen dat de duurzaam opgewekte elektriciteit in ’s-Hertogenbosch wordt benut.

Verduurzaming Heineken brouwerij

Drie van de vier windturbines leveren elektriciteit aan de Heineken brouwerij op het bedrijventerrein. Eén van de windturbines staat op het terrein van Heineken. De drie windturbines voorzien in circa zestig procent van de elektriciteitsvraag van de brouwerij. Aangevuld met elektriciteit uit Windpark Barrepolder naast de brouwerij in Zoeterwoude, zonnepanelen op beide brouwerijdaken en elektriciteit uit Windpark Fryslân zorgt dit ervoor dat het volledige elektriciteitsgebruik van Heineken duurzaam in Nederland wordt ingekocht.

Batterijen met duurzame elektriciteit voor BCTN-schepen

Op het bedrijventerrein is ook de containerterminal van BCTN gevestigd. BCTN heeft samen met NedCargo een elektrisch aangedreven schip ontwikkeld. Speciale batterijcontainers die deze elektrische schepen voeden, worden in ’s-Hertogenbosch opgeladen met een deel van de elektriciteit opgewekt door Windpark De Rietvelden.

Coöperatieve windmolen

Een van de vier windturbines, de ‘Bossche Windmolen West‘, aan de Graaf van Solmsweg is eigendom van BWW en haar 540 leden. De leden brachten door de aankoop van Bossche Windmolen Delen vijftien procent eigen vermogen bijeen voor de bouw van deze coöperatieve windturbine. Het vreemd vermogen werd geleend bij Rabobank ’s-Hertogenbosch. De opbrengst van de windturbine wordt onder de leden verdeeld met Energy Credits: een jaarlijkse korting op de energierekening. Ook zal coöperatie BWW een deel van de opbrengst uit de windturbine besteden aan educatieve en innovatieve projecten op het gebied van duurzame opwek in ’s-Hertogenbosch. De 540 leden nemen de elektriciteit die zij thuis gebruiken af uit hun eigen windturbine.

De windturbine van coöperatie BWW wekt meer elektriciteit op dan dat de leden zelf verbruiken. Inwoners van ’s-Hertogenbosch die geen lid zijn van de coöperatie kunnen toch stroom afnemen uit de Bossche Windmolen West door klant te worden bij Pure Energie.

Omgevingsfonds

Een deel van de opbrengst van het windpark wordt ter beschikking gesteld aan de omgeving via het omgevingsfonds. Voor elke geproduceerde megawattuur wordt gedurende een periode van 0,50 euro in het omgevingsfonds gestort. Dit komt overeen met een bedrag van circa 19.300 euro per jaar. Gekozen doelen voor het fonds zijn bijdragen aan duurzaamheid, groen in de buurt, leefbaarheid, andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk en beperking van mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving. Een stichting zal het fonds beheren. Bron: Windpark De Rietvelden

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.