Windpark Diepenhoek en Wim Peters Kwekerijen tekenen intentieovereenkomst

| 17 april 2024

Wim Peters Kwekerijen, een tuinbouwbedrijf in Someren, heeft een intentieovereenkomst getekend met Prowind BV en Coöperatie Zummerepower UA, de initiatiefnemers van het nog te ontwikkelen Windpark Diepenhoek.

Mocht het windpark met mogelijk vijf windturbines in de Diepenhoek in Someren er komen, dan ziet het tuinbouwbedrijf met ruim 30 hectare kassen waarin diverse soorten tomaten worden geteeld, de samenwerking met de initiatiefnemers als een duurzame oplossing voor de huidige en groeiende energiebehoefte van het bedrijf.

De initiatiefnemers en Wim Peters Kwekerijen vinden het essentieel dat de omgeving goed wordt betrokken bij de uitwerking van de ideeën en het proces van het windpark en dat de opgewekte energie mede ten goede komt aan de lokale gemeenschap. De gemeente Someren heeft voorlopig kennis genomen van dit voorliggende initiatief.

De komende periode werken de betrokken partijen aan een plan op basis van de energiebehoefte van Wim Peters Kwekerijen en de verwachte toekomstige energieopwek van Windpark Diepenhoek. Ook gaat men onderzoeken of een gesloten distributiesysteem (GDS) tot de mogelijkheden behoort waarmee een fysieke koppeling tussen het windpark en de kwekerijen kan worden gelegd. Een GDS vergroot de mogelijkheden om de lokale opwek van het windpark ook lokaal te kunnen gebruiken.

Duurzame ambities

De groeiende energiebehoefte van Wim Peters Kwekerijen is een complex vraagstuk. De kwekerijen leunen momenteel op de inzet van grote motoren, warmtekrachtkoppelingen (WKK’s), die aardgas omzetten in warmte, elektriciteit en CO2. Alle drie deze componenten zijn nodig voor het telen van tomaten. Sinds 2019 is het bedrijf aangesloten op een lokale biomassa-installatie waarmee duurzame warmte wordt geproduceerd door verbranding van regionaal snoeihout, sloophout en afvalhout afkomstig uit compostering.

Als vervolgstap wordt de mogelijkheid tot CO2-afvang op deze installatie onderzocht én starten ze dit najaar met een innovatieve proef waarbij de aanwezige warmte in de kas wordt afgevangen en opnieuw wordt ingezet. Deze overstap naar duurzame warmtealternatieven leidt echter tot een grotere afhankelijkheid van elektriciteit omdat de warmtekrachtkoppelingen (die draaien op aardgas) dan uitstaan.

Wim Peters, directeur Wim Peters Kwekerijen: ‘Met de samenwerking met Windpark Diepenhoek willen we onze toekomstige energiebehoefte lokaal borgen. De samenwerking zorgt voor meer bestaanszekerheid van ons familiebedrijf en daarnaast krijgt het project in De Diepenhoek een lokale bestemming waaraan ook de omgeving kan deelnemen.’

In 2022 is Wim Peters Kwekerijen gestart met de uitrol van de duurzaamheidsvisie ‘The Future of Tradition’. Deze visie heeft als doel om als bedrijf per saldo waarde toe te voegen aan de aarde en de maatschappij. Om dit te bereiken zoekt het tuinbouwbedrijf naar duurzame oplossingen zoals de opwek van duurzame energie, duurzame warmtealternatieven, meer inzet van regenwater, het tot waarde brengen van reststromen, bevordering van omringende natuur en lokale waardecreatie. Zo delen ze ‘groene kennis’ met de lokale scholen en werken ze in samenwerking met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Asten-Someren en de Provincie Noord-Brabant aan een educatieve wandelroute rondom de kassen.

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.