150 miljoen euro extra steun voor schonere en slimmere mobiliteitsoplossingen

| 18 mei 2021

financiële steun voor slimmere en schonere vervoersoplossingenHet kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar binnen een sectorspecifieke regeling om onderzoek naar schonere en slimmere mobiliteit te stimuleren. Bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector, waaronder de maritieme sector, kunnen gebruik maken van deze extra ondersteuning gericht op onderzoek en innovatie. De regeling is vanaf vandaag geopend en sluit op 17 augustus 2021, 17:00 uur.

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn van groot belang voor het innovatievermogen en leveren een belangrijke bijdrage aan de verduurzamingsopgave van de sector. De (maak)industrie van de mobiliteitssectoren heeft te lijden als gevolg van de coronacrisis. Teruglopende omzetten tijdens de coronacrisis staan investeringen in onderzoek en ontwikkeling in deze sectoren onder druk. Via de regeling R&D Mobiliteitssectoren wordt door het kabinet 150 miljoen euro beschikbar gesteld. De regeling is onderdeel van het steun- en herstelpakket coronacrisis.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “We moeten ons bij het ondersteunen van ondernemers en onderzoekers in deze crisis richten op de korte én de lange termijn. Daarbij is er wat het kabinet betreft een duidelijke focus op innovatie: waar liggen de kansen op toekomstige banen en inkomsten? Met deze gerichte financiële ondersteuning kan de mobiliteitssector nog tijdens de coronacrisis beginnen met de ontwikkeling van nieuwe slimme en duurzame oplossingen. Dat draagt niet alleen bij aan het concurrentievermogen van Nederland, maar ook aan economisch herstel op de lange termijn. Nederland is Europees innovatieleider en dat willen we blijven.”

De regeling R&D Mobiliteitssectoren is onderdeel van het steun- en herstelpakket coronacrisis. Een project moet gericht zijn op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en minimaal vijf miljoen euro aan subsidiabele kosten maken. De maximale subsidie voor een R&D Mobiliteitsproject is in totaal maximaal € 25 miljoen. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband is het maximale subsidiebedrag € 15 miljoen.

Samenwerking tussen mkb, grote bedrijven en kennisinstellingen

De regeling is gericht op het stimuleren van samenwerkingen tussen het mkb, grote bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector. Samenwerkingen van minimaal twee bedrijven, of een bedrijf en een kennisinstelling, kunnen vanaf 17 mei een projectvoorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de regeling namens het ministerie van EZK uitvoert.

Een adviescommissie zal de projecten beoordelen en brengt naar verwachting in oktober dit jaar een advies uit aan het ministerie van EZK over de selectie van projecten. Op basis van dit advies besluit het ministerie welke projecten in aanmerking komen voor subsidie. Bron: Rijksoverheid

Tags: , , , , , ,

Category: Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.