€ 5 miljard SDE++ subsidieronde start in september

| 18 februari 2020

De Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie (SDE++) wordt geopend van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Voor deze ronde wordt € 5 miljard beschikbaar gesteld. Dit werd op 17 februari bekend gemaakt door RVO.nl.

De SDE++ volgt de SDE+ regeling op om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. De verbreding van de SDE+ naar de SDE++ is een stapsgewijs proces. Een aantal elementen van de SDE+-regeling blijven intact, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken.

Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies. Daarnaast zijn een aantal nieuwe categorieën toegevoegd. Nieuw in de SDE++ is Carbon, Capture & Storage, aquathermie,  warmtebenutting uit champost, daglichtkas, geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving, industriële restwarmte en Waterstofproductie via elektrolyse(CCS).

De vormgeving van de categorieën van de SDE++ in 2020 is in belangrijke mate gebaseerd op het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft, net als in het verleden, voor de SDE+ een marktconsultatie gehouden. Het PBL zal voor de SDE++ in 2021 nog meer techniek categorieën doorrekenen zoals bijvoorbeeld elektrificatie op offshore-productieplatformen.

Minister Wiebes streeft er naar om in april het wijzigingsbesluit SDE te publiceren. De publicatie van alle onderliggende regelgeving voor de openstelling van de SDE++ wordt uiterlijk in het voorjaar verwacht. Voor het besluit en de regelingen is ook de goedkeuring van de Europese Commissie omtrent staatssteun nodig.

Tags: , ,

Category: Subsidie

Reacties zijn gesloten.