BLIX gaat toezien op bodemonderzoek IJmuiden Ver

| 18 juni 2020

BLIX gaat in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toezicht houden op het bodemonderzoek voor de toekomstige wind park ontwikkeling bij IJmuiden Ver (4 GW). Het contract loopt tot het einde van Q1 in 2022.

Samen met haar partners Reynolds International, RPS Group en Wind Support zal BLIX bodemgegevens op zee verzamelen. RVO en BLIX gaan een state-of-the-art dataset ontwikkelen die relevant is voor business cases van ontwikkelaars en deze over een periode van twee jaar bekend maken.

Na Borssele, Hollandse Kust (zuid), Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west) is IJmuiden Ver de vijfde opeenvolgende windpark zone waar BLIX bij betrokken is.

IJmuiden Ver
De ontwikkelingszone IJmuiden Ver ligt ongeveer 62 km voor de westkust van Nederland. Binnen deze zone worden 4 locaties aangewezen voor de ontwikkeling van in totaal 4 GW aan offshore windvermogen. De vier sites; IJmuiden Ver Windpark I, II, III en IV,worden in 2 rondes aanbesteed. De aanvraagperiode voor de eerste aanbesteding, voor sites I en II, is gepland voor 2023. De aanvraagperiode voor de ontwikkeling van sites III en IV is gepland voor 2025. De windparken worden naar verwachting in gebruik genomen tussen 2024 en 2030. TenneT zal als verantwoordelijke instelling voor de offshore aansluiting voor het eerst twee 2 GW gelijkstroomaansluitingen inzetten.

IJmuiden Ver is een van de 3 locaties die zijn geïdentificeerd in de Nederlandse Offshore Wind Energy Roadmap 2030.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.