BOEM doet aankondigingen over windenergiegebieden in de Golf van Maine en bij New Jersey

| 18 maart 2024

Afgelopen vrijdag deed het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) twee aankondigingen met betrekking tot offshore windgebieden in de Golf van Maine en uit de kust van New Jersey.

Windgebied in de Golf van Maine

Op 19 oktober 2023 kondigde het BOEM een openbare commentaarperiode aan voor het ontwerp-windenergiegebied en drie secundaire gebieden voor verdere analyse. BOEM maakte afgelopen vrijdag bekend dat het de aanwijzing van het windenergiegebied in de Golf van Maine heeft afgerond.

Aangewezen windgebied in de Golf van Maine

Het definitieve gebied heeft het potentieel om 32 GW aan schone energie op te wekken, waarmee de huidige staatsdoelen voor offshore windenergie in de Golf van Maine (10 GW voor Massachusetts en 3 GW voor Maine) worden overtroffen. Het windgebied beslaat in totaal ongeveer twee miljoen hectare voor de kust van Maine, Massachusetts en New Hampshire, variërend van ongeveer 23 tot 92 mijl uit de kust. Op basis van de ontvangen feedback na overleg met de betrokken staten en andere stakeholders over natuurlijke en culturele hulpbronnen en het huidige gebruik van de oceaan, is de totale oppervlakte van het gebied met 80% verminderd dan het initieel aangewezen gebied. Het uiteindelijke gebied vermijdt belangrijke gebieden voor de kreeftenvisserij, het leefgebied van de Noord-Atlantische walvis en andere belangrijke visgebieden en habitats. Als reactie op de eerste gesprekken met inheemse volksstammen in Maine is er in de WEA naar gestreefd om het merendeel van de historische en huidige visgronden van deze volksstammen te vermijden.  Het BOEM geeft aan ook in de volgende fasen van het leasingproces proberen resterende conflicten over oceaangebruik en hulpbronnen te vermijden of tot een minimum te beperken en daarbij in overleg blijven met stakeholders.

Vandaag publiceert BOEM een aankondiging in het Federal Register waarin het zijn voornemen bekendmaakt om een milieueffectbeoordeling op te stellen voor het gebied. De aankondiging zal een periode van 30 dagen inlassen waarin het publiek commentaar kan geven. Als BOEM besluit om verder te gaan met een leaseverkoop in het windenergiegebied, volgt er nog een periode voor publieke commentaar.

Atlantic Shores North bij New Jersey

Vandaag zal BOEM tevens een Notice of Intent (NOI) publiceren om een Environmental Impact Statement (EIS) op te stellen voor het Construction and Operations Plan (COP) ingediend door Atlantic Shores Offshore Wind LLC (Atlantic Shores), een 50:50 partnerschap tussen Shell New Energies US LLC en EDF Renewables North America.

Het leasegebied OCS-A 0549, bekend als Atlantic Shores North, omvat ongeveer 81.129 hectare. Het dichtstbijzijnde punt ligt op 8,4 mijl van de kust van New Jersey en ongeveer 60 mijl van New York. Het huidige voorstel voor het gebied omvat de installatie van 157 windturbines, acht offshore substations, een permanente meteorologische toren en twee tijdelijke metocean boeien – voor een totaal van 168 offshore structuren. Het COP stelt ook twee potentiële exportkabelcorridors voor die aan land zouden gaan bij: (1) Sea Girt, New Jersey, en (2) in de buurt van New York City of Asbury Park, New Jersey.

Het publiek kan gedurende 45 dagen (tot en met 2 mei) reageren op de NOI. Dit is 15 dagen langer dan de standaard commentaarperiode. BOEM heeft dit bewust gedaan om zo rekening te houden met de Vineyard Northeast NOI commentaarperiode van 45 dagen die later deze maand wordt verwacht.

De openbare commentaarperiode voor het NOI zal helpen bij het identificeren van belangrijke relevante informatie die BOEM in overweging kan nemen als onderdeel van de milieubeoordeling van het COP-project Atlantic Shores North.

Huidige stand offshore wind

Sinds het begin van de regering Biden-Harris heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de eerste zes offshore windenergieprojecten op commerciële schaal in het land goedgekeurd, vier offshore windenergie-veilingen gehouden – waaronder een recordverkoop voor de kust van New York en de allereerste verkoop voor de kust van de Stille Oceaan en de Golf -, de milieueffectbeoordeling van 10 offshore windenergieprojecten opgestart en het proces voor de exploratie van bijkomende windenergiegebieden in Oregon, de Golf van Maine en het centraal Atlantisch gebied vooruitgeschoven. Het ministerie heeft ook stappen ondernomen om zijn aanpak van offshore windenergie te evolueren in de richting van door vakbonden gebouwde projecten en een binnenlandse toeleveringsketen. Bron: BOEM

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.