Borssele III & IV volledig operationeel

| 18 februari 2021

Vandaag hebben de initiatiefnemers van het 731,5 MW offshore windpark Borssele III & IV, gelegen op ongeveer 22 km voor de Zeeuwse kust, tijdens een feestelijke (online) ceremonie het project officieel overgedragen aan het operatieteam. Het windpark is daarmee volledig operationeel en zal naar verwachting ongeveer 3.000 Gwh per jaar produceren.

In een livestreamsessie van een uur hebben de belangrijkste actoren, zoals de aandeelhouders, ambtenaren en aannemers, gereflecteerd op het project en uitgekeken naar toekomstige ontwikkelingen rond offshore wind op de Nederlandse Noordzee, en de energietransitie in het algemeen.

Aan het einde van de sessie werd het project officieel overgedragen aan het operatieteam. Dit gebeurde door het symbolisch overhandigen van een draaiende miniatuurturbine door Roeland Borsboom, de Blauwwind Project Director, aan Luke Machen, de Operations Director van Blauwwind.

Eneco Offshore Wind Operations voert de dagelijkse werkzaamheden uit. Onderhoud en operaties zullen gebeuren vanuit een permanent bemand Service Operations Vessel dat haar thuisbasis heeft in Oostende. Shell Energy Europe Limited en Eneco hebben contracten afgesloten om ieder 50% van de geproduceerde stroom te gaan verkopen.

Laatste gesubsidieerde offshore wind project in Nederland
Borssele III & IV is een project van het Blauwwind consortium. Dit consortium, momenteel bestaande uit Partners Group (45%), Shell (20%), Diamond Generating Europe (15%), Van Oord (10%) en Eneco (10%), heeft de aanbesteding van het project door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken in december 2016 gewonnen. Het was het laatste project dat nog gebruikt maakt van subsidie van de overheid. In juni 2018 werd het project goedgekeurd en was het financieel rond.

Het windpark bestaat uit 77 Vestas V164-9,5 Megawatt-turbines. De eerste monopile is in oktober 2019 geplaatst. De installatie van de funderingen was in april 2020 afgerond. De eerste windturbine is in mei 2020 geplaatst en de laatste eind november. Van Oord was verantwoordelijk voor de installatie, daarbij gebruik makend van het installatieschip Aeolus.

Het opgewekte vermogen van de turbines wordt opgevangen in het offshore station Borssele Beta van netbeheerder TenneT waar het wordt omgezet van 66 kV naar 220 kV voor transport naar het landstation. Op 7 augustus 2020 leverde het windpark de eerste elektriciteit op het Nederlandse net. De officiële ingebruikstelling vond plaats op 6 januari 2021, waarmee de bouw van het windpark op schema is afgerond.

Goede samenwerking
Alle sprekers, ook van de consortiumpartners Vestas, TenneT en RVO, kijken tot nu toe positief terug op het project. Het windpark is op tijd opgeleverd, in slechts 4 jaar, veilig en binnen budget. Ook al vond een groot deel van de bouw plaats tijdens de COVID-19 pandemie. De sprekers benadrukten ook de samenwerking tussen de vele bij het project betrokken partijen en ook met Østed die nabij aan het offshore windpark Borssele 1 & 2 werkte.

“Dit is een geweldige prestatie van alle betrokken partijen”, aldus Roeland Borsboom, projectleider en CEO van Blauwwind. “We zijn erin geslaagd om de bouw van het windpark snel en zonder noemenswaardige problemen of incidenten af te ronden, ondanks de lastige omstandigheden die deels het gevolg waren van de coronapandemie. De vijf partners, de projectorganisatie en de (onder)aannemers hebben ongelooflijk goed samengewerkt. Daarnaast wil ik ook de aandacht vestigen op de vlotte samenwerking met zowel TenneT, die eigenaar is van het offshore substation Borssele Beta, als Østed, onze buren van het Borssele I&II project. Vandaag vieren we met trots de overdracht van het project aan het operationele Blauwwind team.”

Toekomst van offshore windparken in Nederland
De snelle realisatie van windpark Borssele III & IV werd mede mogelijk gemaakt door het nieuwe Nederlandse aanbestedingsmodel waarbij de overheid het vergunningsrisico en de netaansluitingsinfrastructuur wegneemt. Het project is onderdeel van de Routekaart 2020-2023. De routekaart tot 2030 is vorig jaar naar het parlement gestuurd. De nieuwe regering (verkiezingen gepland in maart) zal moeten beslissen over de periode na 2030.

Volgens Marco Kuijpers, Directeur Grote Projecten Offshore bij TenneT, is de netbeheerder klaar voor de onshore-aansluiting en anticipeert het op de offshore-aansluitingen (waarbij de standaaraansluiting wordt opgevoerd van 700 MW naar 2 GW). Voor de periode na 2030 ziet hij meer druk op het netwerk. Er zal meer vraag nodig zijn. Belasting en vraag zouden moeten toenemen, bijvoorbeeld in de kustgebieden waar de offshore aansluitingen van de toekomstige windparken landen. Dit moet worden bereikt door elektrificatie van de industrie, power to heat, power to gas. en meer internationale verbindinging, zoals energiehubs, zegt hij. Ruben Dijkstra, voorzitter van de Raad van Blauwwind, is het daarmee eens en voegt toe dat die transitie in wetgeving moet worden omgezet zodat de groei van offshore wind versneld kan worden.

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.