China installeert 16 MW aan windenergie

| 18 april 2014

In 2013 heeft China meer dan 16 MW aan windenergie geïnstalleerd. Dit is 50% van de totale stijging van windenergie wereldwijd. China werkt hard aan het toevoegen van windenergie aan de nationale energiemix. De toevoeging van 16 gigawatt staat gelijk aan een stijging van 22 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Windenergie op zee kon echter niet meeprofiteren- daar is de stijging slechts 39 megawatt. Het totaal aan geïnstalleerd vermogen bedraagt in China nu meer dan 92 gigawatt. Dat is hoger dan het aandeel kernenergie in het land. Voor 2014 streeft de grootmacht ernaar nog eens 18 gigawatt bij te plaatsen.China

China, de grootste energieverbruiker ter wereld, investeert op grote schaal in hernieuwbare energie in de strijd tegen luchtvervuiling in de grote steden en industriegebieden. In 2013 plaatste het land 12 gigawatt aan zonnepanelen. In 2014 moet het aandeel zon met nog eens 14 megawatt toenemen. Volgens analisten is China de dominante factor op de markt voor hernieuwbare energie, nu de Verenigde Staten meer inzetten op schaliegas en -olie. In 2013 werd wereldwijd 35,5 gigawatt aan windenergie bijgebouwd. Na China was de stijging het grootst in Duitsland (3 gigawatt) en Groot-Brittannië (1,8 gigawatt).

Bron: Duurzaam NL

Tags: , , ,

Category: Groene energie, Wereldwijd Windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.