DEME wint IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 contracten

| 18 april 2024

Kabelspecialist Prysmian heeft aan de Belgische maritieme en offshore aannemer DEME twee contracten toegekend voor de engineering- en installatiewerken voor de offshore netaansluitingen IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1. Voor DEME is dit de grootste bekabelingsopdracht in de geschiedenis van het bedrijf.

Het is ook het eerste project waarbij de 525 kV HVDC-kabeltechnologie van Prysmian wordt gebruikt, met een verhoogde transmissiecapaciteit.

De contracten, met een waarde van meer dan 300 miljoen euro, illustreren DEME’s aanpak van geïntegreerde oplossingen, waaronder kabelinstallatie, aanlanding en steenstorting, baggerwerken en maritieme infrastructuurwerken. Dit omvat de engineering en de installatie van twee 12 km lange 525 kV HVDC-kabelsystemen in het Veerse Meer en 126 km 525 kV HVDC-kabelsysteem offshore.

Daarnaast zal DEME voorbereidende en ondersteunende werken uitvoeren voor IJmuiden Ver Alpha, waaronder tracévoorbereiding, surveys, aanlandingen en steenstortwerken, alsook pre-sweeping en steenstortwerken voor het Nederwiek 1-project. DEME zal verschillende schepen uit haar vloot inzetten, waaronder kabelinstallatieschepen, hopperzuigers en een valpijpschip. Daarnaast omvat het project ook strandwerken en kofferdamstructuren op de aanlandingsplaatsen van de kabels.

De start van de gefaseerde werkzaamheden is gepland vanaf 2025.

IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1

IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 zijn offshore netkoppelingssystemen van TenneT die twee toekomstige offshore windparken in de Nederlandse Noordzee zullen verbinden met de provincie Zeeland in het zuidwesten van Nederland. De eerste verbinding zal in 2029 operationeel zijn en de tweede in 2030. TenneT heeft de kabelverbindingscontracten in maart 2023 aan Prysmian gegund. Bron: DEME

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.