Energy Storage NL en Battery Competence Cluster – NL bundelen krachten

| 18 april 2023
Energy Storage NL, de brancheorganisatie van de Nederlandse energieopslagsector en het Battery Competence Cluster – NL (BCC-NL), het publiek-private samenwerkingsprogramma voor het ontwikkelen van de Nederlandse batterijketen, hebben vandaag aangekondigd intensiever samen te werken op het gebied van batterijtechnologie.

Vervolg op Nationale Actieagenda en Groeifondsvoorstel

De in 2022 gepubliceerde Nationale Actieagenda Batterijsystemen laat zien dat er grote kansen voor Nederlandse bedrijven zijn weggelegd rondom het creëren van een nationale maakindustrie voor batterijsystemen o.a. voor netondersteuning. Het is daarom belangrijk dat partijen zich verenigen om samen een positie te pakken rondom de ontwikkeling van de nieuwe generatie batterijtechnologie, de integratie van batterijsystemen in de mobiliteits- en energiesector en de organisatie van de recyclingketen. Nederland heeft met een sterke high-tech sector en forse ambities rondom elektrificatie van de mobiliteits- en energiesector belangrijke randvoorwaarden in huis om een belangrijke rol te spelen in batterijproductie en ontwikkeling.

Om hier invulling aan te geven hebben Energy Storage NL en het BCC-NL de afgelopen periode samengewerkt aan een groeifondsvoorstel rondom ‘Material Independence & Circular Batteries’. Dit voorstel beoogt het ontwikkelen van een nationaal batterij-ecosysteem om de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie te behouden en naar de toekomst substantieel te versterken, zowel nationaal als internationaal. Het programma is gericht op het realiseren van duurzaam verdienvermogen en het verminderen van materiaalafhankelijkheid middels de ontwikkeling en opschaling van duurzame en circulaire batterijtechnologie en productieprocessen, en batterijrecycling.

Een sterke organisatie van de batterijketen in Nederland en goede internationale positionering is noodzakelijk om de kansen in de keten te benutten en samenwerkingen tot stand te laten komen. Om zorg te dragen voor een sterk batterij-ecosysteem hebben ESNL en het BCC-NL de handen ineen geslagen.

Samenwerking ESNL en BCC-NL

Met het brede netwerk aan energieopslagpartijen binnen Energy Storage NL en de specifieke kennis van het BCC-NL rondom R&D-ontwikkeling willen beide partijen batterij-innovaties verder aanjagen. Concreet zal het BCC-NL toetreden tot de achterban van Energy Storage NL. Daarnaast zal Energy Storage NL zitting nemen in het bestuur van het BCC-NL. Dit moet ertoe leiden dat meer verbindingen tussen verschillende batterijpartijen worden gelegd, kennis meer gedeeld wordt, de internationale positionering wordt versterkt en uiteindelijk samenwerkingen tussen bedrijven op verschillende batterij-onderdelen worden gestimuleerd. Bron: Energiestoragenl

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.