Extra ondersteuning gemeenten noodzakelijk voor realisatie energieakkoord

| 18 maart 2016

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is positief over de groei over het afgelopen jaar van het opgesteld vermogen aan windenergie. Hoewel de groei in 2015 stevig was, moeten voor het halen van de ambitieuze doelen in het Energieakkoord wel alle zeilen worden bijgezet.

Uit de Monitor blijkt namelijk dat met het huidige beleid in 2020 ongeveer 5100 megawatt (MW) van de afgesproken 6000 MW aan windvermogen zal zijn gerealiseerd. Dit betekent volgens NWEA dat er nog een flinke tand moeten worden bijgezet bovenop de aanvullende afspraken die recent zijn gemaakt in het kernteam wind op land.

In dit team overleggen o.a. de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur & Milieu (I&M), het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met de sector over mogelijke oplossingen die de doelstelling van 6000 MW in zicht kunnen houden.

NWEA-voorzitter Hans Timmers: “Afgelopen najaar hebben we aanvullende afspraken gemaakt, zo wordt hard gewerkt aan een oplossing voor de radarproblematiek”. Als dat wordt opgelost kan 600 tot 800 MW doorgang vinden. Hetzelfde geldt voor een ander groot knelpunt: de hoogtebeperkingen rond vliegveld Lelystad.

De grootste zorgen heeft NWEA over het gebrek aan kennis en capaciteit bij gemeenten. Voor het slagen van projecten is het cruciaal dat gemeenten samenwerken met ontwikkelaars en samen zorgen dat de omgeving wordt meegenomen in de plannen. Veel gemeenten hebben weinig ervaring met windprojecten. Het is aan het ministerie van Economische Zaken en aan de provincies om gemeenten bij de hand te nemen en te zorgen dat zij actief aan de slag gaan met een windproject.

Tot slot vraagt NWEA aandacht voor de lage energieprijs. Hierdoor zijn nieuwe projecten voor meer windenergie nauwelijks nog rendabel te maken. Zelfs bestaande turbines komen in de problemen omdat ze met de huidige prijs nauwelijks hun onderhoudskosten kunnen dragen.

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.