Geen herziening over besluitvorming rond Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

| 18 april 2019

Op 17 april maakte de Raad van State bekend dat er geen herziening komt over de besluitvorming rond Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Het herzieningsverzoek was ingediend door het Platform Storm samen met 419 personen.

Platform Storm wou dat de Afdeling bestuursrechtspraak terugkwam op haar uitspraak van 21 februari waarin zij het beroep van Platform Storm en anderen ongegrond achtte. Onder meer omdat er windturbines in het windpark zouden worden geplaatst waarnaar geen onderzoek is gedaan. Zo zou met de keuze van de windturbines een hoger totaal opgesteld vermogen komen dan eerder bekend was (175,5 MW ipv 150 MW). Verder zouden er nieuwe gegevens bekend zijn geworden over de effecten van geluid op mensen en dieren.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zal bestaan uit 45 windturbines van Duitse windturbinefabrikant Nordex. Deze windturbines hebben een vermogen van 3,9 MW. De afgelopen maand is al aan de bouw van de eerste turbine begonnen. Van maandag 15 april t/m woensdag 17 april werden ook weer testen uitgevoerd met een speciaal ontwikkelde radiozender vanwege de beoogde reductie van de elektromagnetische ruis van de toekomstige windturbines. Daarnaast zijn er eerste gesprekken gevoerd binnen de Omgevings Adviesraad in de gemeente Aa en Hunze. Afbeelding: Drentsemondenoostermoer.nl

 

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.