Geen voorspoedige groei van duurzame energie in Japan ondanks Fukushima

| 18 maart 2019

Acht jaar geleden, op 11 maart 2011, werden alle zes reactoren van de kerncentrale aan de kust van Fukushima getroffen door een tsunami die door een zeebeving werd veroorzaakt. De opruimingswerkzaamheden van de gehavende reactoren incl. de besmette omgeving daarvan zullen nog decennia in beslag nemen en meerdere honderden miljarden Euro kosten. Sindsdien is de energiemix van Japan drastisch veranderd. Na de catastrofe werden stapsgewijs alle resterende 48 kerncentrales in Japan stil gezet. Dat betekende dat er in Japan tussen september 2013 en augustus 2015 door kerncentrales geen stroom opgewekt werd. Vóór het ongeluk wekte Japan met kerncentrales 30% van het landelijke stroomverbruik op.

Het E-net van Japan is echt een eilandnet zonder koppelingen met het buitenland. Door het stilzetten van alle kernreactoren in het land moest op korte termijn de stroomproductie van kerncentrales door conventionele centrales worden overgenomen. Vanaf 2015 werden stapsgewijs weer 9 kerncentrales in bedrijf genomen.

Na het ongeluk van Fukushima wilde de Japanse overheid versterkt de opwekking van duurzame stroom stimuleren door verbeterde randvoorwaarden. Maar dit heeft slechts bij zonnepanelen tot een groot succes geleid. Met op dit moment 60.000 MW vermogen aan zonne-energie staat Japan wereldwijd op de derde plaats achter China en de VS.

Windenergie daartegen staat op dit moment nog in de schaduw van zonne-energie. Volgens de Japanese Wind Energie Association (JWEA) is op dit moment 3.654 MW windenergie geplaatst. Gedurende 2017 en 2018 groeide het windenergievermogen met respectievelijk 162 en 261 MW. Er zijn in 2018 geen windturbines op zee toegevoegd aan het net. In 2019 zal voor testdoeleinden één eerste offshore windturbine met een drijvend fundament in bedrijf worden genomen. Op de meeste plaatsen rond Japan zijn de kustwateren te diep voor fundamenten die vast in de zeebodem geplaatst zijn. Foto: Fukushima Forward
Bron: www.windbranche.de

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.