Conferentie NLVOW: Geen windmolens tussen woonwijken

| 18 juni 2014

Tijdens de 2e conferentie van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), in de jaarbeurs in Utrecht wordt ingegaan op de vragen: wat betekent windenergie voor de samenleving? En voor omwonenden? Wat zijn de baten voor de samenleving? En voor omwonenden? Wat zijn nu eigenlijk die kosten en baten? Wetenschap & Politiek laten zich bevragen op 20 juni. 

Windenergie op land lijkt in eerste instantie goedkoper dan windenergie op zee en dus kiezen Haagse beleidsmakers en beslissers voor windenergie op land. De NLVOW wil zichtbaar maken dat één van de redenen daarvoor is dat kosten zonder passende compensatie worden afgewenteld op omwonenden. Waarom is er wel een vaste regeling voor compensatie (of zelfs uitkoop) van omwonenden bij de aanleg van een snelweg en niet bij de aanleg van een windpark? Terwijl onder de geldende normen de geluidshinder van windturbines vele malen groter mag zijn dan van een snelweg!

De NLVOW wil het in de conferentie niet laten bij analyse en problematisering, maar wil ook concreet aangeven wat er gedaan moet worden. Belangrijk element daarbij is de door het Energieakkoord Duurzame Groei geëiste gedragscode voor de windsector. Hoe zou die code er uit moeten zien vanuit de optiek van omwonenden? En ander element is dat de NLVOW zal aangeven welke actie(s) zij wil gaan ondernemen om te bereiken dat niet alleen de windindustrie, maar ook omwonenden aan tafel zitten als er gepraat wordt over windenergie en windenergiebeleid.

Het thema is: “Windenergie : wie betaalt de rekening?”. De conferentie is bedoeld voor beleidsmakers & beslissers uit de overheid en het bedrijfsleven. Maar ook geinteresseerden zijn welkom.

Toegang voor NLVOW leden: € 35 – voor niet-leden: € 100. Meld je aan via http://nlvow.nl/conferentie-20-juni-2014-windenergie-wie-betaalt-de-rekening/

Houten

Lees meer

 

Tags: , , , , , ,

Category: Bedrijven, Groene energie, Windenergie, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.