Hollands Kroon onderzoekt mogelijkheden kleine windmolens

| 18 januari 2023

De gemeente van Hollandse Kroon werkt aan een afwegingskader voor kleine windmolens in het landelijk gebied in de Kop van Noord- Holland. Op dinsdagavond werd hierover een informerende bijeenkomst gehouden.

In de deelregio Kop van Noord-Holland is weinig draagvlak voor nieuwe windturbines met een vermogen van meer dan 3MW. Er is echter wel vraag en draagvlak voor kleine windmolens in de gemeenten Schagen en Den Helder.

De omgevingsverordening 2020 van de Provincie Noord-Holland staat microturbines toe onder voorwaarden. Volgens de OVNH2020 mag een microturbine worden gebouwd op een bouwperceel met een agrarische functie of een bouwperceel met een stedelijke functie van minimaal 1 ha op of nabij het erf. De gemeenten hebben behoefte aan een nader afwegingskader en hebben dit met Mooi Noord-Holland, de provincie Noord-Holland, LTO en Liander binnen de deelregio Kop van Noord-Holland ontwikkeld.

Op dinsdagavond gaf Lizzy Buisman, adviseur energie bij de gemeente, een presentatie voor de Raad om overzicht en achtergrond te bieden. Daarbij werd aangegeven dat het College zelf ook nog geen standpunt heeft ingenomen en de bijeenkomst daardoor puur informatief van aard was.

In een presentatie werden de voor- en nadelen van kleine windmolens uiteengezet en de uitgangspunten voor specificaties en ruimtelijke inpassing besproken. Enkele uitgangsprincipes met betrekking tot de turbine specificaties die genoemd worden zijn: een maximale ashoogte van 15, tiphoogte van 22,5 meter, een evenwichtige verhouding ashoogte en rotordiameter (1:1) en een voorkeur voor drie-bladige modellen (tegenover 2-bladige). Daarbij wordt uitgegaan dat de windmolens bedoeld zijn voor eigen gebruik door agrarische ondernemers.

Vanuit de Raad kwamen verschillende vragen, waaronder met betrekking tot de geluidsnormen en slagschaduw en de daarmee gepaarde minimale afstand tussen een windmolen en huizen, of het alleen voor zelfgebruik voor agrarische ondernemingen moet dienen of wellicht ook voor (een groep van) particulieren, en of het toestaan van kleine windmolens in de toekomst niet zal leiden tot opschaling, zoals bij Windpark Wieringermeer is gebeurd.

Het is aan de Raad om verder te buigen over het wel of niet toestaan van kleine windmolens en onder welke voorwaarden. Bron: Hollandse Kroon

Tags: ,

Category: Kleine Windmolens, Windenergie

Reacties zijn gesloten.