Juridische bemoeienis doelstelling windenergie

| 18 mei 2012

Nederland moet in 2015 op land 4.000 MW windenergie hebben gerealiseerd. Dat is het nationale doel. Ruim 50% is nu reeds gerealiseerd. De 228 MW windenergie op zee moet voor 2015 flink zijn uitgebreid naar een totaal van 1.000 MW. Met de verleende subsidiebeschikkingen moet het mogelijk zijn om een extra capaciteit van 730 MW te realiseren. De vermogens op land dient in 2020 uit te groeien naar 6.000 op land en 6.000 MW windenergie op zee. Bijna een derde van het nationale energieverbruik (ruim 30 miljard kWh).

Dit in het vooruitzicht heeft de Nederlandse regering besloten om diverse wetgevings- en beleidsmaatregelen te nemen. Klik hier voor het originele artikel en meer informatie hierover.

Bronvermelding: CMS Derk Star Busmann

Category: Offshore windparken, Overheid, Subsidie, Windenergie, Windmolens

Reacties zijn gesloten.