Kamp: Er komt een verplichting op energiebesparing

| 18 mei 2016

Kamp erkent dat de afspraken onder Energie Akkoord onvoldoende waren. Een extra inzet en verplichting op energiebesparing komt er. Ed Nijpels : Het kabinet gaat maatregelen nemen om energie te besparen wettelijk afdwingen wanneer ze te langzaam worden ingevoerd. Greenpeace, VNO-NCW, kabinet tot alle gemeenten iedereen is het erover eens dat er wat moet gebeuren. Een verplichting op energiebesparing gaat er komen.

Te weinig energie-intensieve bedrijven (ook kantoren) hebben plannen voor energiebesparing. Tot oktober heeft de industrie tijd om zelf met plannen te komen. Anders komt het kabinet met maatregelen. Bijvoorbeeld kantoren  verplichten om energiezuinig te verlichten zodat ze minimaal voldoen aan energielabel-C.

Burgers moeten ook in aktie komen om energiezuinige maatregelen in huis toe te passen.  Minister Kamp denkt dat de energiedoelstellingen nog steeds gehaald kunnen worden. “De partijen zijn allemaal van goede wil.” Bij het sluiten van het energieakkoord werd afgesproken dat als energiebesparing niet vrijwillig lukte, de overheid dan verplichtingen in de wet zou opnemen.

Bron: NOS

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.