Krapte op arbeidsmarkt één van de grote kopzorgen voor de uitrol van de energiestrategieën

| 18 november 2020

De in oktober 30 opgeleverde concept regionale energiestrategieën (RES) zijn samen goed voor meer dan 50 TWh aan opgewekte duurzame energie. Voor de opbouw en beheer van de energiesystemen zijn veel gekwalificeerde krachten nodig. 50% van de RES-regio’s signaleert echter dat zij tegen krapte op de arbeidsmarkt aan gaat lopen. 

Voor het slagen van de RESsen  staan de regio’s voor enkele imposante uitdagingen. Op technisch gebied, op het vlak van systeemintegratie, maar vooral ook op het gebied van menskracht. “Mensen zijn de sleutel voor de energietransitie”, stelt Marsha Wagner, programmadirecteur Human Capital Agenda van de Topsector Energie. “Zij bouwen ons duurzame energiesysteem en zorgen dat die werkt.” Aandacht voor dit human capital vraagstuk is van doorslaggevend belang om de plannen impact te laten hebben in de praktijk, aldus Wagner.

Uit een scan op de concept-RES’en, door Berenschot in opdracht van de Topsector Energie uitgevoerd, blijkt dat maar in de helft van de conceptplannen aandacht is voor de voortdurende krapte aan gekwalificeerde krachten op de eigen arbeidsmarkt. “Dit zal één van de grote kopzorgen voor de uitrol van de energiestrategieën worden”, voorspelt Wagner. “In de Cleantech Regio kan één monteur bijvoorbeeld kiezen uit bijna 40 banen”.

Hoopvolle start
Wagner is positief over de conceptplannen die juist wel arbeidsmarkt en scholing op de agenda hebben gezet. “Om arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken te adresseren is het essentieel dat bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid dit verbinden met het energievraagstuk in de regio”, licht ze toe. Dat levert volgens Wagner ook juist baankansen op. Ook in Coronatijd. Ze refereert hier naar een onderzoek. van CenterData.

“In 47% van de conceptplannen wordt actief ingezet op kennisontwikkeling en -deling binnen samenwerkingsverbanden. In 37% van de RES-en zijn onderwijs- en kennisinstellingen bij de opzet van de plannen betrokken. Dat is een klein begin, maar beide percentages zouden natuurlijk 100% moeten worden.”

Van gezamenlijke plannen naar gezamenlijke praktijk
De regio’s kunnen het mogelijk maken dat hun arbeidsmarkt-doelen net zo ambitieus gesteld en gehaald worden als de opwekking van energie. “Maar dat vraagt wel dat alle partners binnen die regio’s schouder aan schouder gezamenlijk aan de slag gaan”, aldus Wagner. “Want willen we werken aan een innovatiegedreven energietransitie in een goed tempo, dan moeten we leren en innoveren verbinden aan het werken aan die transitie middels zogeheten Learning Communities.” Bron: Topsectorenergie.nl

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.