KustCoalitie wil kloof tussen vraag en aanbod van offshore windprofessionals aanpakken

| 18 november 2020

De TKI Wind op Zee en Topsector Energie verkennen, in samenwerking met ECHT, de mogelijkheden om te komen tot een ‘KustCoalitie’ om samen met onderwijs en bedrijfsleven nieuw talent te werven en op te leiden voor de offshore windsector. Dit is nodig om een groot tekort in de toekomst te voorkomen.

Voor de energietransitie zijn veel gekwalificeerde krachten nodig. Op dit moment wordt hier een krapte voorzien. Dit is ook het geval voor de offshore windsector die een grote groei doormaakt. In 2030 zijn er 15.000 afgestudeerden van het mbo en hbo nodig in de offshore windsector. Dit zegt directeur Erwin Coolen van ECHT, een bureau dat zich richt op het versnellen van de energietransitie. “Daarbij reken ik nog niet eens de mensen mee die indirect betrokken zijn bij de realisatie en exploitatie van windparken. Maar het beroepsonderwijs levert slechts 500 professionals per jaar op. We komen over 10 jaar dus minimaal 10.000 mensen te kort.”

Verkeerd beroepsbeeld
Een van de oorzaken van het tekort speelt al jaren: te weinig scholieren dromen van een carrière in de techniek. “Ze hebben een verkeerd, ouderwets beroepsbeeld en denken dat er geen doorgroeimogelijkheden zijn. Terwijl je in de offshore windsector echt alle kanten op kunt. Het is innovatief, groot, er komen tal van disciplines bij kijken, je hebt baanzekerheid en je werkt aan een duurzame planeet.”

Gezamenlijk onderwijs
Er is voorlichting nodig over de beroepsperspectieven in wind op zee en state of the art-onderwijs die nauw aansluit bij de behoefte van het werkveld. “Mbo- en hbo-instellingen zouden een gezamenlijke propositie moeten neerleggen bij de industrie. Wat kunnen zij bieden om professionals op te leiden? En wat moet de industrie bijdragen om dit te realiseren, zoals stageplekken, deelname aan learning communities en publiek-private samenwerkingen. Met de KustCoalitie willen we dit in een stroomversnelling gaan brengen.”

Koplopers inventariseren knelpunten
Bob Meijer van het TKI Wind op Zee: “Het TKI Wind op Zee en de Topsector energie werken al lange tijd aan het ontwikkelen van learning communities voor de offshore windsector. Er zijn heel veel mensen nodig voor onze energietransitie in veel verschillende beroepen. Vooral voor de technische skills dreigt een tekort. Samen met ECHT proberen we nu een volgende stap te zetten in die ontwikkeling van de learning communities.”

De TKI Wind op Zee gaf ECHT de opdracht om het concept van een de KustCoalitie nader uit te werken. “Met enkele koplopers in het mbo en hbo hebben we de uitdagingen en kansen in kaart gebracht. Nu volgt de stap om met alle mbo- en hbo-opleidingen gerelateerd aan offshore wind aan de slag te gaan. Een uitdaging is de veiligheidscursus die studenten moeten doorlopen voordat ze stage mogen lopen en dat kost geld. Hier zou een nieuw fonds een uitkomst kunnen bieden.” Een kans voor de windsector is de mogelijkheid tot instroom van studenten vliegtuigbouwkunde, stelt Coolen. “Die kunnen relatief gemakkelijk de overstap maken naar de windsector. Vanuit onderwijsinstellingen zouden ze bijscholing kunnen krijgen.”

Website en promotie
De inventarisatie onder de koplopers zal leiden tot een plan van aanpak om studenten te werven, initiatieven samen te brengen en te versterken en learning communities op te zetten. “In 2021 zetten we een website op waarin partijen elkaar kunnen vinden en we e-learning aanbieden. Voor de promotie van een carrière in de offshore windsector maken we een video waarin jonge professional in de windsector vertellen hoe mooi hun werk is. We zetten ook de Dutch Wavemakers in: jonge professionals die lessen op scholen gaan geven.”

Kennis als exportproduct
Coolen hoopt met de KustCoalitie de kloof tussen vraag en aanbod van professionals in enkele jaren te overbruggen. “Door een kruisbestuiving tussen onderwijs en industrie moeten opleidingen actueel en relevant blijven en meegaan op ontwikkelingen als robotisering, big data en circulariteit. De offshore windsector is nog jong en educatief Nederland heeft alle kans daar een exportproduct van te maken.”

De komende maanden wordt het plan van aanpak nader uitgewerkt door ECHT, inclusief een financieringsvoorstel. Begin volgend jaar zal besluitvorming over de totstandkoming van de Kustcoalitie plaatsvinden. Bron: Topsectorenergie.nl

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.