Laatste turbine verwijderd van Windpark Hiddum-Houw

| 18 maart 2021

© Vattenfall

Op 9 maart is aan de kop van de Afsluitdijk de laatste van 10 oude windturbines verwijderd die sinds 1995 samen deel uitmaakten van Windpark Hiddum-Houw. De turbines maken plaats voor het nieuwe windpark Nij Hiddum-Houw. Het project met een geïnstalleerd vermogen van bijna 42 MW staat gepland om in het derde kwartaal van 2022 in bedrijf gesteld te worden.

Nij Hiddum-Houw betreft een opschalingsproject waarbij de windturbines van het bestaande windpark Hiddum-Houw en een aantal solitaire turbines in de omgeving worden vervangen door 9 moderne varianten met meer vermogen. Het gaat om turbines van de Duitse turbinefabrikant Enercon, type E136 met elk een geïnstalleerd vermogen van 4,65 MW. Deze turbines hebben een ashoogte van 109 meter, een tiphoogte van 177 meter en een rotordiameter van 136 meter. De turbines vervangen de oude Vestas turbines met elk een vermogen van 500 kW.

Tweede leven

Het oude windpark Hiddum-Houw was al losgekoppeld van het net en nu zijn ook alle oude turbines verwijderd. De windturbines krijgen deels een tweede leven in Ierland, hetzij opnieuw geïnstalleerd of de componenten worden opnieuw gebruikt. Gedurende de maanden april en mei worden ook de oude fundaties en parkbekabeling verwijderd. De overige solitaire turbines in het gebied worden binnen 18 maanden, nadat de eerste turbine in bedrijf is gesteld, weggehaald.

Initiatiefnemers

Het project is een initiatief van Vattenfall en het lokale Gooyum-Houw B.V. Vattenfall is verantwoordelijk voor 4 windturbines en Gooyum-Houw B.V. voor de overige 5. Beide partijen zullen deze windturbines apart exploiteren. Vattenfall onderzoekt de mogelijkheden om haar deel van het windpark na afronding te verkopen.

Ventolines is gecontracteerd voor de bouwbegeleiding en organisatie gedurende het project voor zowel Vattenfall als Gooyum-Houw B.V. Vanuit Ventolines is Frank Loonstra aangesteld als bouwcoördinator en eerste contactpunt voor vragen en klachten van omwonenden.

Timeline

Het opschalingsproject kreeg in 2018 de vergunning. In december was de financiering rond en zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het klaarmaken van het terrein voor de bouw, zoals de bouw van opstelplaatsen met voorbelasting voor de kranen inmiddels gereed. Deze activiteiten werden uitgevoerd door de Combinatie Jansma-Westra. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de aanleg van de wegen, dammen, duikers, parkbekabeling en inkoopstations. Deze activiteiten zijn druk gaande en lopen tot en met augustus dit jaar. Als de nieuwe turbines staan zullen zij ook zorgdragen voor de civiele oplevering van het park.

Fundaties & turbinebouw

Van augustus tot december wordt er vervolgens begonnen met de bouw van de fundaties. Dit wordt uitgevoerd door Enercon. Als in oktober de eerste fundaties gereed zijn kan Enercon beginnen met de opbouw van de turbines. Deze bouwfase loopt door tot augustus 2022. Deze periode lijkt relatief lang te duren: ongeveer 10 maanden. Dit heeft te maken met het feit dat de mast opgebouwd wordt uit verschillende segmenten. Deze moeten op locatie opgebouwd worden. Het voordeel van werken met segmenten is dat ze beter te transporteren zijn.

Transport

De aanvoer van de componenten komen op bestelling zodat er geen opslag ter plaatse nodig is. Met het transport is rekening gehouden dat het grote transport niet via de kleine dorpskernen gaat. Voor de levering van de bladen en de generator wordt een aparte afrit gemaakt vanaf de N31.

De turbines worden verbonden aan een inkoopstation. Er komt voor elk projectdeel één. Deze worden vervolgens met elkaar verbonden. Vanuit de inkoopstations loopt een export kabeltraject over een route van ongeveer 17 kilometer naar het transformatorstation van Liander in Herbaijum. Hiervoor wordt ook een gestuurde boring onder de A7 gedaan.

Obstakelverlichting

Door de hoogte van de turbines, hoger dan 150 meter, is het verplicht om obstakelverlichting op de windturbines te plaatsen. Op dit moment zijn de initiatiefnemers in gesprek met de provincie Fryslân en Windpark Fryslân B.V., dat momenteel een windpark in het IJsselmeer bouwt, over de mogelijkheden om gezamenlijk een radarinstallatie op Kornwerderzand neer te zetten. Hierdoor zouden de lichten alleen geactiveerd worden als er vliegverkeer op een bepaalde afstand nadert. Dit is nog geen uitgemaakte zaak. Zo moet er nog toestemming vanuit de nodige autoriteiten hiervoor komen en zijn er nog wat technische aspecten waar mee rekening gehouden moet worden zoals de frequentie. Tenslotte moet ook het financiële gedeelte georganiseerd worden.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.