Lancering nieuwe Dutch Offshore Wind Atlas

| 18 januari 2019

Een consortium van ECN part of TNO, KNMI en Whiffle (een spin-off van de TU Delft)  hebben 17 januari de Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) beschikbaar gesteld. Deze nieuwe en verbeterde windatlas moet de overheid en windparkontwikkelaars in staat stellen offshore windparken efficiënter te plannen, bouwen en beheren.

Om de grote hoeveelheid windparken die gepland staan in het Nederlandse deel van de Noordzee op een kosteneffectieve manier te implementeren was het noodzakelijk de windatlas te verbeteren. De nieuwe atlas bevat meer gedetailleerde informatie waarmee onzekerheden in het windaanbod worden gereduceerd. Zo levert DOWA windinformatie tot 600 meter hoogte in plaats van 200 meter in eerdere modellen. Dit is nodig voor de nieuwe generatie windturbines en toekomstige technologieën die opereren op grote hoogtes.

Het bevat de volgende belangrijke kenmerken:
• Windsnelheids- en windrichtingsinformatie over het hele Nederlandse deel van de Noordzee, inclusief de offshore windpark ontwikkelingszones Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord

• Windsnelheids- en windrichtingsinformatie tot een hoogte van 600 meter

• Totale dekking van 10 jaar van 2008 tot 2017 en vernieuwd met 2018 windinformatie

• Windinformatie voor elk gebied van 2.5 km2 en voor elk uur

State-of-the-art 
Voor DOWA zijn state-of-the-art kennis en modelleringstechnieken gebruikt. Aan de basis maakt het gebruik van leidende numerieke Europese weermodellen (bijvoorbeeld de laatste versies van European Center for Medium-range Weather Forecasts’ ERA5 en KNMI Harmonie) en voert actuele meetdata in om kwalitatief de beste uitvoer te krijgen. Daarnaast maakt DOWA de aansluiting mogelijk met de erg fijne schaal voorspelmodellen van Whiffle’s LES model ‘GRASP’ voor gedetailleerde windveld en windturbine modellering. Als resultaat kunnen niet alleen windturbineopbrengsten, maar ook windturbinebelastingen worden berekend.

Validatie
DOWA is gevalideerd tegen offshore meetstations als meetmast IJmuiden, LiDARs bevestigd op de offshore platforms Lichteiland Goeree, Europlatform en K13 en drijvende LiDARs in de offshore windparkzones. Specifiek, vertoont DOWA een gemiddelde windsnelheidsafwijking van minder dan 0.1m/s op alle hoogtes in het verticale windscheringsprofiel tot aan 315 meter bij meetmast IJmuiden. Ook laat DOWA een hele goede representatie van het dagelijkse ritme zien, waar de nauwkeurigheid in termen van modelafwijking met 16% is verbeterd ten opzichte van eerdere modellen.

Tags: , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Offshore windparken, Wind indexen, Windaanbod, Windenergie, Windkaart

Reacties zijn gesloten.