Meer dan 40% Nederlanders wil beleggen in windenergie

| 18 april 2016

Meer dan 40% van de Nederlandse bevolking is bereik om te beleggen in Windenergie, echter de mogelijkheden zijn onvoldoende bekend. Dit blijkt uit marktonderzoek in opdracht van beleggingsfonds Meewind.

Opvallend in het onderzoek is dat bijna 60% van de ondervraagden windmolens op land een goede zaak vindt. Toch is 20% uitgesproken tegen. Ruim 60% is voorstander van windparken op zee, die vrijwel niet te zien zijn. Het verzet daartegen is nog geen 10%. Bijna 90% van de ondervraagden is van mening dat Nederland meer moet inzetten op wind- en zonne-energie in plaats van in kolen-, gas- of kerncentrales. Daarnaast is 85% van mening dat de bereidheid onder burgers om zelf het energieverbruik terug te dringen, moet toenemen.

Van de ondervraagden is een ruime meerderheid bekend met het Energieakkoord voor duurzame groei, dat in 2013 werd gesloten en nu wordt uitgevoerd. Bijna 10% van de Nederlanders investeert al in duurzame energie, bijvoorbeeld in beleggingsfondsen maar ook in energiebesparende maatregelen en zonnepanelen.

Van de ondervraagden ziet bijna 63% veel economische kansen voor windenergie. Het rendement van beleggen in windenergie wordt door de ondervraagden wel overschat. Voor windenergie op land wordt gedacht dat dit gemiddeld een rendement van ruim 12% oplevert en voor windenergie op zee bijna 17%. In werkelijkheid is dit tussen de 5% en 10%. De ondervraagden twijfelen of het beleggen in windenergie stabieler is dan beleggen op de beurs.

Jaap Smelik van beleggingsfonds Meewind vindt de uitkomsten verrassend: ‘Wij zien wel een toenemende vraag naar beleggingen in duurzame energie, maar wisten niet dat de bereidheid zo groot was. De voorlichting over dit onderwerp zal moeten worden verbeterd.’ Smelik is een groot voorstander van het betrekken van burgers bij duurzame energie. ‘Als je zelf in dit soort projecten belegt, verhoogt het de betrokkenheid, zeker omdat de rendementen ook ten goede komen aan de burgers. De overheid subsidieert duurzame energie enorm en dan mag het rendement ook ten goede komen aan de belastingbetaler.’

Smelik is een groot voorstander van verplichte burgerparticipatie bij de financiering van windparken op zee: ‘In de tender zou moeten worden opgenomen dat 20 procent van het geld afkomstig moet zijn van particulieren en lagere overheden.’

Bron: Meewind

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.