Meer tijd voor inspraak Windpark NOP

| 18 augustus 2010
bron: Rijksoverheid

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft besloten de inspraakprocedure voor de ontwerpen van het rijksinpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten van het project windpark Noordoostpolder opnieuw voor zes weken open te stellen.

De minister komt hiermee ook tegemoet aan een aantal zienswijzen die aangaven dat niet alle documenten die horen bij het rijksinpassinsplan de volledige zes weken ter inzage hebben gelegen.

Zienswijzen

De ontwerpen van het rijksinpassingsplan en van de uitvoeringsbesluiten voor het project windpark Noordoostpolder liggen van vrijdag 20 augustus tot en met donderdag 30 september 2010 ter inzage. Zienswijzen die in de periode 18 juni tot en met 29 juli 2010 zijn ingediend hoeven niet opnieuw te worden ingediend.

400.000 huishoudens

Het plan windpark Noordoostpolder bestaat uit windmolens bij de Noordermeerdijk, de Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk en zorgt voor duurzame stroom voor meer dan 400.000 huishoudens.

Reageren

De ontwerpbesluiten liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van het ministerie van Economische Zaken te Den Haag, bij het Provinciehuis Flevoland, bij het Gemeentekantoor Lemsterland te Lemmer en bij de Gemeentehuizen van Noordoostpolder en van Urk. Ook zijn zij op internet beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl . Tot en met 30 september 2010 kan iedereen schriftelijk reageren bij het Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark Noordoostpolder, Postbus 223, 2250 AE Voorschoten.

De betrokken overheden zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2010 een definitief besluit nemen. De besluiten worden dan ter inzage gelegd.

Category: Overheid, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.