Minister Jetten informeert Tweede Kamer over SDE++ 2023 resultaten en 2024-ronde

| 18 juni 2024

Op 10 september 2024 gaat de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer open voor aanvragen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) roept in een kamerbrief van 17 juni aanvragers van de SDE++ op om extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van hun aanvraag om te voorkomen dat veel aanvragen worden afgewezen.

Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft op gisteren de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de afgelopen openstellingsronde SDE++ 2023. De SDE++ geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

SDE++ 2023 ronde

In de subsidieronde van 2023 dienden ondernemers en non-profitorganisaties 1.970 aanvragen in voor een bedrag van ongeveer € 16,3 miljard. Dat is ruim 2 keer zoveel als het beschikbare subsidiebudget van € 8 miljard.

Uiteindelijk krijgen 1.601 projecten subsidie. Als al deze installaties maximaal duurzame energie opwekken of CO2 opvangen, levert dat naar verwachting 2,4 megaton (Mton) CO2-vermindering per jaar op. Ter vergelijking: de totale CO2-uitstoot in Nederland was in 2023 zo’n 150 Mton.

Het grootste aantal subsidies is voor zonnepanelen op daken: 1.093, met een subsidiebedrag van in totaal € 634 miljoen. Daarnaast gaat er onder andere € 394 miljoen naar  zogeheten ‘zonneweiden’, € 1,4 miljard naar geothermie, € 785 miljoen naar elektrische boilers en € 2 miljard naar CO2-afvang en -opslag.

Aanvragen wind

Voor wind op land werden 37 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van 453 euro. Het totale vermogen van de aanvraag voor wind op land was 381 MW. Daarnaast werden er 5 aanvragen ingediend voor wind op waterkering. Het betreft hier aanvragen met een totaal vermogen van 40 MW, goed voor een budgetclaim van 40 miljoen euro. Voor een volledig overzicht, zie kamerbrief.

Bijna helft budget niet verleend

Opvallend van de 2023-ronde, was dat circa de helft van het aangevraagde budget niet is verleend. Van de niet toegekende aanvragen is ongeveer 45%, waaronder een aantal zeer grote projecten, door de producent teruggetrokken, zo meldt de Minister in zijn brief. De overige 55% van de niet toegekende aanvragen voldeed niet aan de indieningsvereisten (zoals de aanwezigheid van vergunningen). Een klein aantal aanvragen is slechts afgewezen vanwege budgetuitputting.

SDE++ opent opnieuw in september

Ook gaat de minister in de kamerbrief in op de aankomende openstellingsronde SDE++ 2024, zoals de voorwaarden van enkele categorieën, de tarieven voor CCS en het verrekenen van overwinsten bij zon-PV- en windcategorieën. Op 10 september 2024 gaat deze SDE++ ronde open voor aanvragen.

In deze ronde komt een aparte categorie voor subsidieaanvragen voor natuurinclusieve zonneparken. Deze moeten grond vrij laten voor flora en fauna.

Ook meldt de Minister over hoogtebeperkingen voor windturbines in plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden (waar een toets uitgevoerd moet worden in verband met radarverstoring op een hoogte van 500 voet). Windturbines op land tot 150 meter die in de buurt van radars staan, krijgen nu ook subsidie. Ook voor enkele nieuwe technieken om energie op te wekken of CO2 te besparen, krijgen ondernemers en non-profitorganisaties in deze ronde subsidie, zoals de ‘proces-geïntegreerde warmtepomp’.

Om te voorkomen dat wederom veel aanvragen afgekeurd worden, roept de Minister aanvragers op om alleen een SDE++-aanvraag in te dienen als het project voldoende is uitontwikkeld en om extra goed te kijken naar de voorwaarden van de aanvraag zodat er een kwalitatieve aanvraag wordt ingediend.
RVO biedt inmiddels adviesgesprekken aan om aanvragers te helpen zich op de subsidieronde van 2024 voor te bereiden. Bron: RVO

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.