Natuurvergunning Windpark IJsselwind blijft in stand

| 18 augustus 2022

Natuurvergunning Windpark IJsselwind blijft in standDe natuurvergunning voor Windpark IJsselwind bij Zutphen blijft in stand. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van gisteren bepaald. Wel voegt de Afdeling zelf nog een voorschrift toe aan de vergunning over de hoogte van de windturbines.

IJsselwind, een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties: ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie, en Waterschap Rijn en IJssel willen drie windturbines met een maximaal vermogen van ca. 12,9 MW realiseren drie windturbines ten noorden van het Twentekanaal en op Fort de Pol ten zuiden van Twentekanaal in Zutphen. Twee windturbines zullen van IJsselwind zijn en één turbine van waterschap Rijn en IJssel.

De provincie Gelderland heeft hiervoor in 2020 de natuurvergunning verleend. De vergunning is nodig omdat het windpark stikstofneerslag veroorzaakt op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken. Stichting Eefde Tegen-wind en omwonenden zijn hier tegen in beroep gegaan. In juni 2021 is het besluit vernietigd. Vervolgens is deze in oktober 2021 komen te vervallen en werd het onderzoek voortgezet in de stand waarin het zich bevond. Hier zijn de eerder genoemde appelanten in verweer tegen gegaan.

In de uitspraak van gisteren bepaalde de Afdeling dat hun betoog faalde met de uitzondering op het gebied van de hoogte van de windturbines. De Afdeling stelt daarom een limiet over de hoogte van de beoogde windturbines: “De vergunning wordt in overeenstemming met de aanvraag verleend voor de realisatie en exploitatie van windturbines met een tiphoogte van maximaal 185 m, een ashoogte van maximaal 125 m en een rotordiameter van maximaal 120 m.” Lees hier de volledige uitspraak.

Voortgang ontwikkeling windpark

Deze uitspraak betekent niet dat het windpark nu ook kan worden gebouwd. In mei 2021 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning die de bouw van de windturbines mogelijk hadden moeten maken. Het windpark beschikt op dit moment dus niet over alle benodigde vergunningen. Op dit moment liggen de ontwerpvergunningen nog ter inzage. Bron: Raad van State

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.