NWEA: Vervanging windturbines begrijpelijk

| 18 november 2014

Het vervangen van bestaande turbines met subsidies kwam vanochtend in het nieuws. Vorige week waren er Kamervragen over. NWEA vindt het van belang dat subsidiemiddelen zo doelmatig mogelijk voor duurzame energie worden ingezet, met oog voor ruimtelijke ordening, en overlegt hiervoor al geruime tijd met de overheid. Dat individuele ondernemers vanuit bedrijfseconomische redenen gebruik maken van de huidige regels vindt NWEA wel te begrijpen.

Yme Hempenius, een turbine-eigenaar en commissielid is bij brancheorganisatie NWEA, vindt het logisch dat turbine-exploitanten gebruik maken van de huidige regels. Hij heeft veel collega- exploitanten begeleid bij subsidieaanvragen en legt uit hoe de subsidie werkt: “Eerst moet je investeren en bouwen, pas als je energie produceert krijg je aanspraak op subsidie.

Die subsidie is per kilowattuur die je produceert, zodat je de kostprijs voor energie ontvangt (tot een prijs van rond de 8 cent, door ECN berekend). Na vijftien jaar stopt die subsidie. Men is er vanuit gegaan dat tegen die tijd de stroomprijs wel kostendekkend zou zijn, maar nu ontvang je dan dus de lage energieprijs die we nu hebben (bijna 4 cent). Je hebt dan wel nog allerlei kosten, onderhoud, verzekeringen, opstalvergoedingen en dergelijke. Het is onder de huidige omstandigheden meer kosteneffectief om de molen te verkopen en investeren in een nieuwe molen, dan de molen te laten staan.”

Veel boeren willen modernere turbines neerzetten, wat bijdraagt aan het behalen van de provinciale winddoelstelling, maar waarvoor vergunningen niet altijd worden verleend. Het is een aandachtspunt dat landelijke regelingen en lokale regelingen van provincies en gemeenten goed op elkaar worden afgestemd.

windenergie horizon

Het is een aandachtspunt dat landelijke regelingen en lokale regelingen van provincies en gemeenten goed op elkaar worden afgestemd.

Lees meer

Bron: persbericht NWEA

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Leveranciers, Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.