Overheid en netbeheerders nemen nieuwe maatregelen tegen vol stroomnet

| 18 oktober 2023

De uitbreiding van het elektriciteitsnet in Nederland kan de snel stijgende vraag naar ruimte op het net niet bijhouden. Daarom nemen het kabinet en de netbeheerders nieuwe maatregelen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor woningbouw, economische ontwikkeling en de verduurzaming van huishoudens, mobiliteit en bedrijven zoveel mogelijk door kan gaan.

Deze maatregelen zijn gericht op het sneller uitbreiden van het stroomnet, beter benutten van de huidige ruimte op het net en het verplaatsen van de vraag naar elektriciteit buiten piekuren.

Vraag groeit sneller dan uitbreiding stroomnet

Huishoudens installeren zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto’s en bedrijven stappen van het gas af. Dit is mede door de hoge energieprijzen nog meer in een stroomversnelling geraakt. De netbeheerders maakten vandaag bekend dat de vraag naar ruimte op het elektriciteitsnet explosief is gegroeid en het net in vrijwel heel Nederland zo goed als vol zit. Zo ligt er volgens Netbeheer Nederland momenteel voor ruim 105 gigawatt (vergelijkbaar met ruim 150 keer het vermogen van Amsterdam) aan aanvragen voor verzwaringen of nieuwe aansluitingen voor elektriciteitsafname. Dit zijn bijvoorbeeld aanvragen voor grootschalige batterijen (75GW) en industrie, bedrijven, datacenters, waterstoffabrieken en nieuwe woonwijken. Al deze ontwikkelingen opgeteld gaan veel sneller dan dat netuitbreidingen kunnen worden gerealiseerd.

Uit vandaag door TenneT gepubliceerde onderzoeken voor Utrecht, Gelderland, de Flevopolder, het Rotterdamse havengebied en Goeree-Overflakkee wordt duidelijk dat er voor ondernemers in die regio’s geen ruimte beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Dit betekent dat zij rekening moeten houden met lange wachttijden. Daarnaast is ook in Noord-Holland de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt voor bedrijven die een aansluiting of verzwaring willen. Landelijk is de trend dat de grenzen van de capaciteit in meer regio’s in beeld komen. Bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen komen hierdoor op een wachtlijst en zonder ingrijpen wordt het stroomnet in Utrecht, Gelderland en Flevoland vanaf 2026 op piekmomenten te zwaar belast.

Daarnaast constateren de netbeheerders dat het door de elektrificatie van bedrijven en huishoudens ook drukker wordt op het elektriciteitsnet in de wijk. Dit betekent dat ook kleine bedrijven en consumenten helaas langer moeten wachten op een aansluiting of een verzwaring. De netbeheerders realiseren zich dat deze ontwikkelingen enorme impact hebben op de Nederlandse huishoudens en bedrijven.

De overheid en netbeheerders nemen daarom extra maatregelen om te zorgen dat er voldoende ruimte op het net blijft voor nieuwe woningen, huishoudens door kunnen met verduurzamen en om de wachtlijsten voor bedrijven waar mogelijk te beperken. Het kabinet houdt daarbij een vinger aan de pols of er handelingsperspectief blijft voor alle sectoren.

Sneller bouwen

De netbeheerders doen er alles aan om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk uit te breiden. De jaarlijkse investeringen verdubbelen komende tijd van € 4 miljard naar jaarlijks € 8 miljard vanaf 2025. Maar ondanks de forse investeringen groeit de vraag naar ruimte sneller dan de uitbreidingen van het net. Het kabinet wil de uitbreidingen daarom versnellen. Onder meer door proactief te zorgen dat er grond beschikbaar is voor de bouw van het elektriciteitsnet en door juridische procedures en vergunningverlening te verkorten. Bijvoorbeeld door bepaalde uitbreidingen van het net als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ aan te merken om de procedure potentieel met 1,5 jaar te verkorten.

Stroomnet beter benutten

Het stroomnet zit alleen tijdens piekmomenten vol, als veel bedrijven en huishoudens tegelijk veel elektriciteit gebruiken. Bijvoorbeeld tussen 4 en 8 uur ’s avonds. Er is nog veel onbenutte potentie met het verminderen van de pieken met congestiemanagement. Daarbij sluiten netbeheerders contracten met grootverbruikers om op piekmomenten als dat nodig is tijdelijk minder elektriciteit te gebruiken. Daardoor kunnen er meer bedrijven worden aangesloten. Deze aanpak wordt nu verbeterd door netbeheerders en toezichthouder ACM en aantrekkelijker voor bedrijven om aan deel te nemen. Daarnaast wordt een deelnameplicht verder uitgewerkt. Dat betekent dat grootverbruikers die veel elektriciteit gebruiken een bod doen aan de netbeheerder tegen welke prijs zij een bepaalde hoeveelheid stroom minder afnemen tijdens piekmomenten.

Het kabinet en de netbeheerders willen daarnaast vanaf komend jaar proactief veilingen (flexibiliteitstenders) starten waarmee bedrijven zoals een batterij-exploitant, voor een langere periode op strategische plekken ruimte op het stroomnet kunnen aanbieden tijdens piekomenten.

Flexibiliteit van bedrijven en huishoudens stimuleren

Het kabinet stelt € 166 miljoen beschikbaar voor de stimulering van energiehubs. Daarbij stemmen bedrijven lokaal hun elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar af waardoor er minder ruimte op het stroomnet nodig is. Het wordt volgend jaar daarnaast mogelijk voor bedrijven om de beschikbare ruimte op het net te delen met elkaar via groepscontracten. Zo kan een bedrijf de ruimte op het stroomnet gebruiken die een ander bedrijf op dat moment niet nodig heeft.

Bij huishoudens worden slimme, aanstuurbare warmtepompen en laadpalen in de toekomst de norm. Daarmee wordt het stroomnet op piekmomenten minder belast en blijft er voldoende ruimte voor de verduurzaming van huizen. Het kabinet zet hiervoor in op de ontwikkeling van nieuwe standaarden en certificering. Voor openbare laadpalen wordt flexibel laden een standaardonderdeel van de contracten met gemeenten.

Minister Jetten: “Huishoudens en bedrijven zijn in recordtempo aan het verduurzamen. Dat is goed nieuws, maar legt ook een enorme druk op ons stroomnet. Ondanks de forse investeringen van de netbeheerders en eerdere maatregelen loopt het stroomnet op steeds meer plekken tegen de grenzen aan. Zonder ingrijpen heeft dat serieuze gevolgen voor onze duurzame ambities en economie. Daarom nemen we nu nieuwe maatregelen die buiten de gebaande paden gaan, om de uitbreiding van het stroomnet te versnellen en meer ruimte te creëren.”

Bron: Overheid.nl/Netbeheer Nederland

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.