Rapport over mogelijkheden Omgevingswet voor versnelling energietransitie

| 18 juni 2020

In opdracht van het ministerie van BZK en onder aanvoering van TNO-unit SA&P, hebben acht pilotgemeenten onderzoek gedaan naar de vraag hoe de Omgevingswet gemeenten in Nederland kan helpen bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen. De resultaten zijn verzameld in het eindrapport ‘Energietransitie versnellen met de Omgevingswet’. Op dinsdag 23 juni worden de resultaten van het traject gedeeld tijdens een online Slotbijeenkomst.

De energietransitie heeft grote ruimtelijke gevolgen. De verschillende gemeenten moeten om kunnen gaan met deze snelle verandering in de fysieke woon- en leefomgeving. Het rapport ‘Energietransitie versnellen met de Omgevingswet’ geeft gemeenten inzichten, voorbeelden en handvatten.

De betrokken gemeenten zijn Den Haag, Tilburg, Súdwest-Fryslân, Zoeterwoude, Goes, Groningen, Boxtel en Maastricht. Met behulp van de instrumenten van de Omgevingswet zijn zij aan de slag gegaan met het versnellen van de energietransitie. Diverse vraagstukken speelden: van de wijze waarop een omgevingsplan ingezet kan worden om een Regionale Energiestrategie te vertalen naar ruimtelijk beleid, tot het aardgasvrij maken van een wijk. Ook verkenden de gemeenten hoe voorkomen kan worden dat de energietransitie sectoraal wordt benaderd.

Belangrijkste inzichten
Geiske Bouma van TNO: “Uit de pilots blijkt dat de Omgevingswet de kans biedt om een opgave integraal en breed op te pakken. De omgevingsvisie is hiervoor een belangrijk startpunt. Belangrijke conclusie is om de energietransitie niet uitsluitend vanuit het energievraagstuk te benaderen, maar om de gezamenlijke doelen van gemeenten, inwoners en bedrijven als uitgangspunt te nemen.”

“De acht pilots laten zien op welke verschillende manieren de overgang naar duurzame energie kan worden opgepakt. De verschillende instrumenten van de Omgevingswet kunnen daarbij helpen in samenhang met energiewetgeving. Zowel het instrument programma als het omgevingsplan geven mogelijkheden om de energietransitie te stimuleren en te borgen”, vervolgt Bouma.

TNO-unit SA&P coördineerde dit traject, begeleidde de pilothouders en pilotcoaches en vertaalde de belangrijkste lessen naar de eindrapportage. Andere consortiumpartijen in dit kennis- en leertraject waren: Antea Group, Rho adviseurs, Platform31, Over Morgen en Rebel Group.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.