Rekenvoorbeeld Agentschap subsidie windenergie

| 18 februari 2013

De wijze waarop de  SDE+ subsidie hoogte bepaald wordt en hoeveel geld er wordt uitgekeerd staat in een berekening omschreven. Het SDE+ 2013 is een voorlopige bijdrage gebaseerd op het voorlopige bedrag voor 2013.  Het voorlopige correctiebedrag wordt in het kalenderjaar volgend op het productiejaar definitief vastgesteld, waarop een bijstelling van reeds uitbetaalde voorschotbedragen plaatsvindt. Het correctiebedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld (voorlopig en definitief) aan de hand van de ontwikkeling van de energieprijs. Het basisbedrag voor de SDE+ 2013 geldt voor de gehele looptijd van de SDE+ subsidie.

Bronvermelding: Agentschap

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Subsidie, Videos, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.