Rustige inloopavond windpark Krammer

| 18 september 2014
De ontwerpbesluiten, het rijksinpassingsplan en het MER voor het te ontwikkelen Windpark Krammer liggen tot en met 16 oktober ter inzage. Om meer informatie over deze plannen te verschaffen, werd 16 september 2014 een inloopavond georganiseerd.
Zo’n 75 bezoekers maakte van deze gelegenheid gebruik en stelden vragen. De aanwezigen hadden vooral vragen over de invloed van het park op hun uitzicht en over geluidsoverlast. De aanwezige adviseurs konden deze vragen goed beantwoorden.

Vooral het ‚Van de regio, voor de regio’ aspect sprak men aan. De initiatiefnemers, 3500 leden van Deltawind en Zeeuwind, vinden het belangrijk dat de omgeving profiteert van het Windpark. Zo kunnen inwoners in de toekomst participeren in het windpark en komt er een Windfonds waarmee onder andere duurzame initiatieven in de omgeving gestimuleerd worden. Hoe deze participatie precies werkt, wordt helder uitgelegd in een infographic.

krammer

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Offshore Windparken, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.