TenneT kondigt aanbestedingen voor 5 nieuwe offshore-netaansluitingen in Nederland en Duitsland aan

| 18 januari 2021

© TenneT

Netbeheerder TenneT kondigt aanbestedingen aan voor ten minste vijf 2 GW-offshore-netaansluitingen. Het gaat om ten minste 2 projecten in het IJmuiden Ver-windgebied en 3 projecten in het BalWin-windgebied in Duitsland. Met deze 5 netaansluitingsprojecten en de andere projecten die al in ontwikkeling zijn, verhoogt TenneT haar offshore transportcapaciteit in Nederland en Duitsland van 8,5 GW nu naar circa 26,3 GW in 2030.

Om de klimaatdoelstellingen van de EU (55% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1992 en klimaatneutraliteit in 2050) te halen wordt onder andere ingezet op de verdere uitrol van windenergie op zee. Hierbij krijgt deze een steeds meer internationaal karakter. Te denken valt aan een Noordzee breed Hub-and-Spoke systeem, waarbij de aansluiting van windenergie, de koppeling van energiemarkten door middel van interconnectie en een slimme integratie in de belangrijkste netten op het vasteland worden gecombineerd.

525 kV HVDC-systeem met 2 GW transportcapaciteit
Om grootschaliger en krachtiger windparken op zee aan te kunnen sluiten en zo meer energie op land te brengen, heeft TenneT de beste ervaringen met de Duitse 900 MW HVDC- en Nederlandse 700 MW AC-netaansluitingen gebundeld en verder ontwikkeld. TenneT heeft met marktpartijen samen gewerkt om dit systeem te ontwikkelen. Het resultaat is een 525 kV HVDC-systeem met een transportcapaciteit van 2 GW, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de bestaande systemen.

Tenders
De tenders voor de eerste projecten met een 2 GW-verbinding gaan in maart 2021 van start in land specifieke clusters. De eerste tender is voor ten minste twee projecten in het Nederlandse IJmuiden Ver-windgebied in Nederland die in 2028 en 2029 in bedrijf moeten zijn. Deze projecten worden voorbereid om een toekomstige multifunctionele interconnector (WindConnector) aan te sluiten op het Verenigd Koninkrijk.

In Duitsland zijn de eerste projecten BalWin1 (in 2029), BalWin2 en BalWin3 (in 2030). Met deze verbindingen en de andere projecten die al in ontwikkeling zijn, verhoogt TenneT haar offshore transportcapaciteit in deze landen van 8,5 GW nu naar circa 26,3 GW in 2030. Dit is het equivalent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 33 miljoen Duitse en Nederlandse huishoudens, aldus TenneT.

Tenders voor de markt, begin van de uitvoeringsfase
Na een uitgebreide evaluatie van mogelijke scenario’s voor de aanbestedingsstrategie wordt de omvang van het contract in drie delen verdeeld voor de belangrijkste werkzaamheden:

  • Offshore platform (topside en jacket), samen met HVDC offshore en onshore converter inclusief HVDC-systeemverantwoordelijkheid
  • Bouwwerkzaamheden, bouw en bouwdiensten voor het station op het vasteland
  • 525 kV HVDC-kabelaanvoer en -installatie offshore en nearshore

De strategie voor het aanbesteden van de onshore kabelinstallatie wordt in een later stadium vastgesteld.
Bron: TenneT

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.