TenneT zorgt voor 3.450 MW aansluiting offshore windenergie

| 18 juni 2014

Minister Kamp heeft vandaag de Tweede Kamer laten weten dat TenneT een electriciteitsnetwerk op zee gaat aanleggen. Dit met de bedoeling om de door windmolens opgewekte electriciteit zo goedkoop mogelijk over te brengen naar de consumenten op het land.

Hiermee wordt volgens Kamp de komende 15 jaar 3 miljard euro bespaard. De minister wijst erop dat windenergie steeds belangrijk wordt. De fossiele brandstoffen olie & gas raakt op den duur op.  Het kabinet wil daarom onder meer het aantal windmolenparken op zee de komende jaren uitbreiden.

Bouwers van een windpark zijn nu nog verantwoordelijk voor het transport van door windmolens opgewekte elektriciteit naar land. Volgens Kamp is het beter en goedkoper om in plaats van verschillende losse aansluitingen, één netwerk te hebben met één beheerder.

TenneT gaat de aansluiting verzorgen van 3.450 MW (megawatt) aan windparken die volgens het SER Energieakkoord tot en met 2023 op de Noordzee gebouwd moeten worden. De stroomopbrengst hiervan komt ongeveer overeen met het jaarlijkse stroomgebruik van 1 miljoen huishoudens, bijna 1/7 van het totale aantal huishoudens in Nederland.

Op basis van het kabinetsbesluit gaat TenneT nu al aan de slag met de voorbereidingen. Om de Nederlandse doelstellingen te halen – 14 % duurzame energieproductie in 2020 en 16% in 2023 –  mag geen tijd verloren gaan. De Nederlandse overheid zal op korte termijn bekend maken op welke locaties de windparken gebouwd kunnen worden en ook aangeven in welke volgorde die locaties benut gaan worden. Op basis van deze routekaart zal TenneT tot een offshore netplanning komen.

tennet

tennet

Lees meer

Bron: Nu.nl

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.