Urk presenteert alternatief voor NOP

| 18 februari 2010

De gemeente Urk heeft een documentaire gemaakt, waarmee ze binnenkort ook naar de Tweede Kamer gaat. Urk is niet tegen windenergie, maar wil dat het geplande windmolenpark langs de dijken van de Noordoostpolder zeker de helft kleiner wordt en dat een combinatie wordt gemaakt met zonne-energie, aardwarmte en biogas. Burgemeester Kroon spreekt over een ‘sterk, gefundeerd, geloofwaardig en toekomstgericht’ alternatief voor het windmolenpark dat nu een groot deel van het zicht op het historische dorp ontneemt.

‘Hoe haal je het in je hoofd om op 50 meter afstand van de gemeentegrenzen drie rijen dik windmolens van 200 meter hoogte neer te zetten’, vroeg Kroon zich hardop af. ‘Dat is respectloos.’ Provinciale Staten van Flevoland hebben minister Maria van der Hoeven (Economische zaken) geadviseerd om geen windmolens te bouwen op twee dicht bij Urk gelegen dijken. Urk beraadt zich ondertussen op eventuele vervolgstappen bij de Raad van State en de Europese Unie. Ook de Provincie Fryslân maakte bezwaar omdat een aantal molens op het grondgebied van de gemeente Lemmer zijn gepland. In totaal kwamen al bijna 700 bezwaarschriften binnen tegen het project.

Gemeente Urk, persverklaring en documentaire

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.