Vattenfall maakt vaart met ontwikkeling windparken

| 18 oktober 2018

Drie windparken op land van Vattenfall hebben onlangs hun definitieve vergunning ontvangen en één windpark ontvangt hem binnenkort. Deze vier windprojecten zijn klaar voor de volgende fase. Hiermee komt na, soms jaren voorbereidingen, flink de vaart in het  windportfolio van het bedrijf. Dit past goed bij de ambitie van Vattenfall om binnen 1 generatie fossielvrij te leven.

 

De windparken die een stap verder in de goede richting gaan, zijn verspreid over het hele land. Het gaat totaal om 41 windmolens met een vermogen van ongeveer 116 MW goed voor duurzame energie voor 155.000 huishoudens. Een groot aantal van deze projecten is tot stand gekomen samen met de omgeving of met partners.

 

Het gaat om windmolens in windparken A16 in Brabant, windpark Nij Hiddum Houw in Friesland, windpark Jaap Rodenburg II en windpark Windplanblauw (vergunning onderweg) , beiden in Flevoland. Voor deze vier windparken is ook SDE subsidie aangevraagd bij de overheid. Als deze is toegekend kan de aanbesteding voor de windparken starten.

 

Wind op land versnellen

“Dit is een belangrijke stap voor ons. Het is een hele mooie zaak dat alles nu in een stroomversnelling komt”, vertelt Gerard van Oostveen, Directeur Projectontwikkeling Wind op Land bij Vattenfall. “Voor sommige projecten zijn de voorbereidingen al jaren geleden gestart. Dat zijn vaak ook intensieve trajecten waarbij we bij voorkeur zoveel mogelijk samenwerken met lokale initiatiefnemers en de omgeving. Wij zien zelf ook mogelijkheden om in de toekomst te versnellen met wind op land.

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.