Vlaamse groene partij wil omwonenden mee laten profiteren van windenergie

| 18 mei 2016

De Flaamse fractie van partij Groen wil omwonenden rechtstreeks laten profiteren van de voordelen die windturbines opleveren en komt met een geheel eigen plan. Dat meldt het laatste Nieuws (Belgie). De Vlaamse fractie heeft het initiatief in een voorstel van decreet gegoten.

In 2015 werden 68 windturbines in Vlaanderen geplaatst. Tegen elke windturbine werd geprotesteerd, aldus Joke Schauvliege (minister van Leefmilieu). Volgens Schauvliege wordt de plaatsing wel vereenvoudigd door de ‘fast lane’. Die versnelt de procedures voor turbines in gebieden waar weinig hinder optreedt, zoals havens en bedrijventerreinen.

Om het aandeel van windenergie in de totale elektriciteitsproductie te verhogen, moet het draagvlak bij omwonenden worden verhoogd, stelt Groen. “Betrek zoveel mogelijk mensen bij de geplande projecten en laat hen ook delen in de financiële baten”, zegt Vlaams parlementslid Johan Danen.

Burgers moeten via het aandeelhouderschap in een energiecoöperatie mede-eigenaar kunnen worden van windturbines waarvan ze ook de stroom kunnen afnemen, oppert de partij. “Wanneer een coöperatieve windturbine stroom kan leveren voor bijvoorbeeld 1.500 gezinnen, dan moet het ook de bedoeling zijn om hierbij 1.500 gezinnen te betrekken, te beginnen in de directe omgeving van het project. Dan worden ook de baten van het project gelijkmatig verdeeld en kan met de meerwaarde een lokale werking rond energietransitie opgestart worden.”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.