Windmolenparken op zee gunstig voor natuur

| 18 januari 2012
bron: Trouw

Voor veel dieren, o.a. de aalscholver en kabeljauw bieden de palen  een goede leefomgeving. Met de komst van deze grote windmolenparken kunnen de roggen terugkeren in de Nederlandse Noordzee. Wel is het belangrijk dat deze parken buiten belangrijke vogelgebieden liggen.

De mens ziet vaak nadelen door de aantasting van het landschaap maar de milieueffecten zijn ook zichtbaar. Winnaars en verliezers. Het dilemma is vaak psychologisch. De effecten op natuur zijn goed te kwantificeren.

Omdat er plannen zijn om ook voor de kust van IJmuiden, bij Zeeland en in het noorden nog meer parken te bouwen is in opdracht van de overheid onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de natuur van het experimentele windmolenpark voor de kust van Egmond aan Zee.

Dit park is sinds 2007 in gebruik. Klik hier voor meer informatie.

Category: Offshore windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.