Windpark bij TU Delft in 2016?

| 18 juni 2014

DelftWindPower werkt samen met Leaf Renewable Energy om een windpark te ontwikkelen voor de TU Delft voor de opwekking van  6,1 GWh en 10,7 GWh aan elektriciteit per jaar . Dit om te zorgen voor de opwekking van groene stroom en het te gebruiken voor nieuwe innovaties en voor wetenschappelijk onderzoek. Het klinkt te mooi om waar te zijn.

Het doel van Windpark Technopolis is het verduurzamen van de TU Delft. Hiermee kan de universiteit een groen voorbeeld stellen aan andere instanties. Naast het verduurzamen van de TU zijn er meer belangen bij dit windpark. Dit windpark moet ook een leerpunt worden voor zowel de professoren als studenten aan de universiteit en het moet ruimte bieden voor nieuw onderzoek. Op deze manier kan Windpark Technopolis de status van de TU Delft op meerdere gebieden versterken.

Op dit moment is DelftWindPower druk bezig met het vergaderen met de provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en natuurlijk met de instanties van de TU Delft en het bedrijventerrein zelf. We hopen hierbij raakvlakken te vinden bij deze instanties om daarna geen weerstand te ondervinden wanneer het project gerealiseerd gaat worden.

Nadat we alle partijen hebben we benaderd zal er hard gewerkt worden om een optie op het grondcontract te krijgen, wat ergens in 2014 moet gaan gebeuren. Tevens zullen er dan onderzoeken plaats vinden om het plaatsen van de windmolens in de toekomst te vergemakkelijken en om ervoor te zorgen dat bedrijven in de buurt van onze windmolens geen problemen zullen ondervinden door de eventuele trillingen die door de windmolens veroorzaakt worden.

Wanneer deze onderzoeken zijn afgerond zal er gewerkt worden om een vergunningsprocedure aan de gang te krijgen en wanneer dit succesvol is afgerond, wat ergens in 2015 het geval moet zijn, zal de bouw van het windpark op gang komen om in 2016 operationeel te zijn.

tudelft windpark

Lees meer

Bron: windpark Technopolis

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.